Indlæser Begivenheder

Der er tale om afholdelse af PROPAs ordinære landsmøde.

Grundet myndighedskrav og -forordninger i forbindelse med COVID-19 har det ikke været muligt at afholde ordinært Landsmøde tidligere, oprindelig indkaldt til 18. april 2020.

Landsmødet er din mulighed for at være med til at præge vores aktiviteter til størst gavn for alle.

Tilmeld dig til Landsmødet nedenfor

 

Dagsorden:

(programmet kan hentes her som pdf)

 

09.30-10.00 Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke
10.00-10.05 Velkomst ved landsformand Tonny Clausen
10.05-10.15 Fællessang
10.15-12.00 Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden
 3. Fremlæggelse af årsrapport for det afsluttede regnskabsår med revisorernes påtegning til Landsmødets godkendelse. Årsrapporten kan ses her.
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før Landsmødet. NB! Landsbestyrelsen fremlægger forslag om gennemgribende ændringer og modernisering af PROPAs vedtægter. Forslaget og kommentarer til de nye vedtægter kan i sin helhed findes på dette link. Her findes ligeledes de nuværende vedtægter.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår til orientering
 6. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår 2021 efter forslag fra Landsbestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Landsbestyrelsen
 8. Valg af første, anden, tredje og fjerde suppleant (oprykkende) til Landsbestyrelsen
 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 10. Valg af et af foreningens medlemmer til kritisk revisor
 11. Eventuelt
12.00-13.00 Frokost

Landsmøde 2020: Tilmelding og betaling

Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. Frokost koster kr. 100 pr. person

Tilmelding til Landsmødet er nødvendig og sker ved køb af billetter nedenfor. Billet bedes medbragt på dagen.

Betaling kan også ske til PROPAs bankkonto med reg.nr. 2253, kontonummer 5498 710 362 eller via MobilePay 66587. HUSK ved betaling at anføre navn(e)/medlemsnummer samt antal deltagere til mødet.

Betalingen/tilmeldingen skal være sket senest fredag den 14. august 2020.

VIGTIGT: Er betaling for frokosten ikke modtaget inden denne dato, er man ikke tilmeldt.

 

Transport: Der er gode parkeringsforhold ved konferencecentret (gratis). De fleste tog holder på Middelfart Station (gåafstand til Hotel Park max. 200 m).

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud.

Indbetalte beløb for frokost vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs Sekretariat på sekretariat@propa.dk eller tlf. 33 12 78 28 (kl. 10-14) senest den 28. august 2020.

Hvis der ønskes mere information, kan du kontakte PROPAs Sekretariat på tlf. 33 12 78 28.

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige