Indlæser Begivenheder

PROPA indkalder til ordinært Landsmøde 2024.

Efter ankomst, registrering og kaffe/te m. rundstykke, velkomst v. Landsformanden og fællessang, afholdes 

10.15-13.00 Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af Hovedbestyrelsen.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden.
 4. Fremlæggelse af årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår, med revisionens påtegning, til Landsmødets godkendelse.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på Landsmødet, skal være foreningens sekretariat i hænde senest fire uger før Landsmødet.
 8. Beslutning om antal af Landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer jf. §5, stk. 1., herunder antal valgte i lige og ulige år
 9. Valg til Hovedbestyrelsen iht. vedtægter:
   • Valg af Landsformand i ulige år. Vælges en regionsformand som landsformand, skal denne forlade sin post som regionsformand.
   • Valg af to til tre bestyrelsesmedlemmer i lige år, og valg af et til to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
   • Valg af tre suppleanter.
 10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 11. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

13.00 – 13:50  Frokost

14:00 – 14:45  Frank & Niller: Markedsførings- og Kommunikationsudvalgets formand Hans Jakob Helms gennemgår resultater fra  Frank & Niller-kampagnen og planer for 2024

                            Overrækkelse af Prostatakræftprisen

14.45 – 15.00  Overrækkelse af Frivilligprisen

Afslutning ved Landsformanden

15.00                 Socialt samvær over et glas øl, vand eller vin

 

Hent programmet som PDF her

 

Tilmelding og betaling: Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 200.

Frokost koster kr. 150 pr. person for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Tilmelding til Landsmødet er nødvendigt og sker på dette link: propa.billetexpressen.dk

Betalingen/tilmeldingen skal være sket senest fredag den 29. marts 2024     

 

Transport: Der er gode parkeringsforhold ved konferencecentret (gratis).

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud. Indbetalte beløb for frokost/deltagelse vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs Sekretariat på sekretariat@propa.dk eller tlf. 33 12 78 28 (kl. 10-14) senest den 14. april 2024.

 

Detaljer

Dato:
27. april
Tidspunkt:
09:00 - 16:00
Begivenhed Kategori:

Sted

Milling Park Hotel
Viaduktvej 28
Middelfart, Fyn 5500 Danmark
+ Google Maps