Behandlingsformer

Jo tidligere kræften opdages, desto bedre er behandlingsmulighederne, men også risikoen for, at man overbehandles for fredelige kræftforandringer i prostata.

Behandlingerne er desværre oftest forbundet med flere ubehagelige bivirkninger, uanset om du lader dig behandle for en farlig eller en fredeligere prostatakræft. Mange af bivirkningerne kan dog af hjælpes med medicin eller kirurgi.

Tidlig diagnose

Opdages kræften inden den spreder sig uden for prostata, kan du tilbydes en helbredende behandling eller aktiv overvågning. Operativ fjernelse af prostata eller bestråling af prostata er behandlinger med et helbredende sigte, som i dag tilbydes i Danmark. Det er ikke altid nødvendigt, at en behandling straks eller nogensinde iværksættes. Har kræften spredt sig uden for prostata, kan hormonbehandling sinke sygdomsudviklingen væsentligt.

Dette fungerer bedst, hvis du har erektil dysfunktion. (Du kan købe kamagra online).

Sen diagnose

Mange mænd kommer desværre fortsat for sent til at få en helbredende behandling. Årsagen hertil er, at sygdommen i det tidlige og helbredelige stadie typisk ikke giver symptomer. Der mangler endnu sikre metoder til at undersøge og fastslå, hvilke mænd der vil udvikle den farlige form for prostatakræft.

Der arbejdes intensivt på at finde nye markører i væv, blod og urin til anvendelse for tidlig påvisning af den farlige form for prostatakræft.

Tilsvarende udvikles der i disse år en lang række nye medicinske behandlinger af den aktuelt uhelbredelige prostatakræft. Af samme grund forventes overlevelsen af sygdommen betydeligt forbedret inden længe.

Kilde: Professor, overlæge Michael Borre, Aarhus Universitetshospital, Skejby

I ProstataGuiden kan du læse meget mere om behandling af prostatakræft.

Kræftens Bekæmpelse beskriver også de forskellige behandlingsmuligheder, afhængigt af hvor aggressiv kræften er, og hvor den evt. har spredt sig til.

Se PROPAs folder Tidlig prostatakræft – hvad nu?

Se PROPAs folder om Hormonbehandling

Se filmen Lokaliseret prostatakræft (13:02)

Se filmen Lokal avanceret prostatakræft samt spredning til bækken (10:55)

Se filmen Spredning af prostatakræft til lymfekirtler og knogler (12:20)

Aktiviteter

Støt os

Patientstøtte

Bliv medlem