PROPA Landsmøde 2024

Milling Park Hotel Viaduktvej 28, Middelfart, Fyn, Danmark

PROPA indkalder til ordinært Landsmøde 2024. Efter ankomst, registrering og kaffe/te m. rundstykke, velkomst v. Landsformanden og fællessang, afholdes  10.15-13.00 Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden: Valg af dirigent, som ikke må være medlem af Hovedbestyrelsen. Valg af referent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden. Fremlæggelse af årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår, med