Her skal der stå en beskrivelse af, hvad denne side går ud

Økonomi workshop

Årlig fysisk workshop for Kasserere, Regionsformænd og økonomiansvarlige med gennemgang af kontoplan, bogføring, regionale regnskaber, bilagshåndtering, regler for udlæg m.m.

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

Fundraising workshop

Årlig fysisk workshop for Kasserer og Regionsformænd med gennemgang af ’how-to’, inspiration, §18, ISOBRO m.m. – afholdes sammen med Økonomi workshoppen.

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

NemTilmeld workshop

Halvårligt online kursus i brugen af NemTilmeld – interesserede kan tilmelde sig Teams-møde.

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

Gennemgang af værktøjer for frivillige

Halvårligt online kursus/webinar, hvor indhold på propa.dk/frivillig gennemgåes, primært for nye frivillige – interesserede kan tilmelde sig Teams-møde

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

Inspiration til medlemsmøder

Hvordan planlægger og afvikler man møder og samtalegrupper? Gennemgang af Idé-bank. – kan afholdes som webinar/online kursus

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

Markedsføring workshop

Workshop for regionsformænd, bestyrelsesmedlemmer, lokalformænd og tovholdere om lokal annoncering, pr-arbejde, kontakt til lokalpresse, grafikere, læserbreve og mange andre tips og tricks til synlighed i lokalområdet.

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

Gennemgang af PROPAs hjemmeside propa.dk

Gennemgang af opbygning og indhold – online kursus

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

Organisering lokalt – workshop

Organisering af lokalafd., medlemsvalgte lokalbestyrelser, netværk for pårørende – fysisk workshop på frivilligseminar

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1

Sundhedsudvalget orienterer

Halvårligt online kursus/webinar, hvor SU gennemgår (nyeste) behandlingsmetoder, senfølger og PROPAs aktuelle tiltag i sundhedssammenhæng

Kursusleder

Navn + kontaktoplysninger

Kursusdatoer

Dato 1