Hovedbestyrelsen

Sekretariat, Hovedbestyrelse, Regions- og lokalbestyrelser, udvalg mm.

Her finder du medlemmer af PROPAs ledende organer – klik på + og find navne, adresser og tlf.nr.

Alle medlemmer kan frit kontakte nedenstående personer for råd og vejledning.

Landssekretær
Gitte Blixt
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde
Tlf. 3312 7828
E-mail sekretariat@propa.dk

LANDSFORMAND, Medlem af Kommunikationsudvalget
Tonny Clausen
Fælledvej 27, st. tv.
4000 Roskilde
Tlf. 29 90 99 02
E-mail formand@propa.dk

PROPA Næstformand – Bestyrelsesmedlem Reg. Sydjylland
Børge Munksgaard
Jeppesdam 91
6430 Nordborg
Tlf. 28 35 99 52
E-mail naestformand@propa.dk

Regionsformand Hovedstad
John Pedersen
Hindbærvangen 34
2765 Smørum
Tlf. 41 60 09 47
E-mail hovedstad@propa.dk

Regionsformand Sjælland
Poul Tolstrup Christensen
Helgesvej 2
4000 Roskilde
Tlf. 20 72 05 01
E-mail sjaelland@propa.dk

Regionsformand Fyn

Vakant

  

 

  

Regionsformand Midtjylland
Ole Hansen
Lergravvej 15
7490 Aulum
Tlf. 97 47 18 18 / 40 27 68 62
E-mail midtjylland@propa.dk

Regionsformand Nordjylland
Ole Kinnerup
Barken 20
9260 Gistrup
Tlf. 21 25 27 78
E-mail nordjylland@propa.dk

Regionsformand Sydjylland
Laurids Schack
Mejsevej 12
6740 Bramming
Tlf. 29 41 42 39
E-mail sydjylland@propa.dk

Formand Økonomiudv. – Formand Lokalafd. Midtsjælland
Svend Erik Bodi
Skovbovej 38
4632 Bjæverskov
Tlf. 24 64 11 39
E-mail oekonomi@propa.dk

Formand Markedsf.udv. og Komm.udv. -Best.medlem Reg. Hovedstaden & Lokalafd. København
Hans Jakob Helms
Sortedams Dosseringen 79A, 3.
2100 København Ø
Tlf. 53 63 12 49
E-mail markedsfoering@propa.dk

Webmaster propa.dk
Johnny Ejs
Tølløsevej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 28 10 24 79
E-mail joe@propa.dk

1. suppleant

Erik Ole Jørgensen
Vænget 57
6818 Årre
Tlf. 20 32 24 25
E-mail erikole@dlgmail.dk

2. suppleant

Torben Christiansen
Allégade 22
8362 Hørning
Tlf. 23 82 61 34
E-mail torbenchristiansen6@gmail.com

3. suppleant

Ole Bertelsen
Dørslundvej 52
7330 Brande
Tlf. 22 44 77 47
E-mail bertel6@gmail.com

FORMAND – Landsformand – Medlem af Kommunikationsudvalget
Tonny Clausen
Fælledvej 27, st. tv.
4000 Roskilde
Tlf. 29 90 99 02
E-mail toc@propa.dk

PROPA Næstformand – Bestyrelsesmedlem Reg. Sydjylland
Børge Munksgaard
Jeppesdam 91
6430 Nordborg
Tlf. 28 35 99 52
E-mail boem@bbsyd.dk

Formand Økonomiudv. – Formand Lokalafd. Midtsjælland – Medl. af Markedsføringsudv.
Svend Erik Bodi
Skovbovej 38
4632 Bjæverskov
Tlf. 24 64 11 39
E-mail sbodi@outlook.dk

FORMAND – Hovedbest.medlem – Formand Lokalafd. Midtsjælland
Svend Erik Bodi
Skovbovej 38
4632 Bjæverskov
Tlf. 24 64 11 39
E-mail sbodi@outlook.dk

Medlem af Økonomiudvalget
Bjørn Skjelsager
Tlf. 40 98 18 85
E-mail mail@skjelsager.dk

FORMAND 
Svend Erik Bodi
Tlf. 24 64 11 39
E-mail sbodi@outlook.dk

Medlem af Sundhedsudvalget 
Leif Otterstrøm
Tlf. 40 43 46 79
E-mail leif_otterstrom@hotmail.com

Medlem af Sundhedsudvalget
Ole Jensen
Tlf. 29 80 06 38
E-mail olj@propa.dk

Medlem af Sundhedsudvalget
Brigitta Rasmussen Villumsen
Tlf. 78 43 94 25
E-mail brigitta.rasmussen.villumsen@vest.rm.dk

Medlem af Sundhedsudvalget
Michael Schewitsch
Tlf. 30 86 00 68
E-mail ms@rejser.dk

Medlem af Sundhedsudvalget
Ib Groth Clausen
Tlf. 42 31 29 59
E-mail igc@mail.dk

FORMAND – Formand for Sport & Motion – Hovedbestyrelsesmedl.
Hans Jakob Helms
Sortedam Dossering 79 A, 3.
2100 København
Tlf.: 53 63 12 49
E-mail: hanshelms@icloud.com

Medlem af Markedsf.- og Komm.udvalget
Michael Kristiansson
Nyvej 49
4600 Køge
Tlf.: 20 34 20 64
E-mail: mrk.mobi@gmail.com

Medlem af Markedsf.- og Komm.udvalget
Jan Strange
Bramslykkevej 35, 2.tv.
2500 Valby
Tlf.: 21 49 30 88
E-mail: jan@ollymy.dk

Medlem af Markedsf.- og Komm.udvalget – Reg.formand Sjælland – Hovedbest.medl.
Poul Tolstrup Christensen
Helgesvej 2
4000 Roskilde
Tlf.: 20 72 05 01
E-mail: helgesvej2@hotmail.com

Medlem af Markedsf.- og Komm.udvalget – Landssekretær
Gitte Blixt
Jernbanegade 23B
4000 Roskilde
Tlf.: 33 12 78 28
E-mail: gib@propa.dk

FORMAND – PROPA Næstformand – Bestyrelsesmedlem Reg. Sydjylland
Børge Munksgaard
Jeppesdam 91
6430 Nordborg
Tlf. 28 35 99 52
E-mail boem@bbsyd.dk

Regionsformand Hovedstad
John Pedersen
Hindbærvangen 34
2765 Smørum
Tlf. 41 60 09 47
E-mail propa.hovedstaden@gmail.com

Regionsformand Sjælland
Poul Tolstrup Christensen
Helgesvej 2
4000 Roskilde
Tlf. 20 72 05 01
E-mail helgesvej2@hotmail.com

Regionsformand Fyn

Vakant

Regionsformand Midtjylland
Ole Hansen
Lergravvej 15
7490 Aulum
Tlf. 97 47 18 18 / 40 27 68 62
E-mail oleagent@gmail.com

Regionsformand Nordjylland
Ole Kinnerup
Barken 20
9260 Gistrup
Tlf. 21 25 27 78
E-mail kinnerup@me.com

Regionsformand Sydjylland
Laurids Schack
Mejsevej 12
6740 Bramming
Tlf. 29 41 42 39
E-mail schack@brammingnet.dk

FORMAND – Formand for Markedsf. & Komm.udv. – Hovedbestyrelsesmedl.
Hans Jakob Helms
Sortedam Dossering 79 A, 3.
2100 København
Tlf.: 53 63 12 49
E-mail: hanshelms@icloud.com

Medlem af Sport & Motions udvalget
Gert Christensen
Lysholmvej 6
4000 Roskilde
Tlf.: 93 95 09 20
E-mail: jonsgert@mail.dk

Medlem af Sport & Motions udvalget
Claus Finne Jepsen
Baggesensgade 23, 2.th.
2200 København N
Tlf.: 61 22 59 36
E-mail: claus44@firkant.net

Medlem af Sport & Motions udvalget
Ole Hansen
Lergravvej 15
7490 Aulum
Tlf. 97 47 18 18 / 40 27 68 62
E-mail midtjylland@propa.dk

Medlem af Sport & Motions udvalget
Arne Appelgren
Hunderupvej 45, 3.
5000 Odense C
Tlf. 30 60 53 49
E-mail anap@dbufyn.dk

FORMAND – Best.medlem Lokalafd. Mors/Thy
Steen Jensen
Diget 9, Nors
7700 Thisted
Tlf. 40 21 80 65
E-mail steen.jensen5@mvb.net

Kritisk revisor – Formand Lokalafd. Roskilde
Gert Christensen
Lysholmvej 6
4000 Roskilde
Tlf. 93 95 09 20
E-mail jonsgert@mail.dk

Suppleant for Kritisk revisor – Best.medlem Lokalafd. Bornholm
Grete Brandi
Svanekevej 8
3751 Østermarie
Tlf. 20 93 90 16
E-mail gretebrandi@gmail.dk

Aktiviteter

Støt os

Patientstøtte

Bliv medlem