PROPA Landsmøde 2023

Scandic Ringsted Nørretorv 57, Ringsted

I henhold til gældende vedtægter indkaldes til ordinært Landsmøde med følgende dagsorden: 09.30-10.00 Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke. 10.00-10.05 Velkomst ved landsformand Tonny Clausen. 10.05-10.15 Fællessang 10.15-12.00 Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden: Valg af dirigent, som ikke må være medlem af Hovedbestyrelsen. Valg af referent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden. Fremlæggelse