Generalforsamling/ medlemsmøde i Region Syd

KUC Kolding Uddannelses Center (lokale 038) Ågade 27, Kolding

PROPA Region Syddanmark afholder ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. Derefter er der kaffe og foredrag ved Svend Erik Bodi, formand for PROPAs Sundhedsudvalg: SKAL MÆND BARE DØ AF PROSTATAKRÆFT? Tilmelding: Hans Clausen Kock på tlf. 51 74 44 06 eller mail ruthoghans@bbsyd.dk senest lørdag den 25. marts.