Pressemeddelelse

PATIENTFORENINGEN – Prostatakræftforeningen PROPA HAR FÅET NY FORMAND

/Landsforeningen Prostatakræftforeningen PROPA har på sin generalforsamling d. 27. april enstemmigt valgt Poul Risom som afløser for Tonny Clausen.

På generalforsamlingen d. 27. april, måtte PROPA tage afsked med sin mangeårige formand Tonny Clausen, som af helbredsmæssige grunde har valgt at trække sig før tid.

En enig bestyrelse havde derfor indstillet den 67-årige Poul Risom fra Esbjerg som ny formandskandidat.

Poul Risom har gennem de sidste tre år siddet i PROPAs bestyrelse med ansvar for foreningens økonomi. Generalforsamlingen valgte Risom som ny formand med applaus, og han skal nu løfte opgaven med at føre foreningen videre i nye rammer, da hovedkontoret til juni flyttes til Odense (fra Roskilde).

Poul Risom kommer fra et liv i Esbjergs kommunes tjeneste og er desuden aktiv i Kræftens Bekæmpelse, Patient- og pårørendepanelet ved Esbjerg Sygehus samt Frivillighuset Vindrosen.

Samtidig med skiftet af formand, får PROPA ny landssekretær, Jane Dupont,  da den tidligere sekretær Gitte Blixt, har valgt at gå på pension.

Samtidig er bestyrelsen blevet udvidet med det første kvindelige medlem, Gunild Hansen, der sidder som repræsentant for de pårørende til prostatakræftramte mænd

For yderligere oplysninger Kontakt:

Landssekretær Jane Dupont på tlf. 29939366.