Bliv medlem af PROPA

PROPA er en forening, der er dannet af mænd, der har eller har haft prostatakræft, og i vores forening møder du ligesindede, der ved, hvad sygdommen går ud på.

Familie, venner, kolleger og de professionelle kan give meget, men at få kontakt med andre i samme situation som en selv kan medvirke til forståelse og mod.

Også som pårørende står man i en ukendt og vanskelig situation og leder efter muligheder for at forstå og løse problemerne. Så invitér bare din kone, samlever eller måske voksne børn med. Jo mere I alle ved om prostatakræft og sygdommens følger, jo lettere bliver det at leve med sygdommen.

> Du kan finde både patient- og pårørendestøtter her

I PROPA samler og formidler vi så megen viden om og erfaring med sygdommen som muligt.

   

Hvad koster et medlemsskab?

Som enkeltperson (mænd med eller uden prostatakræft, pårørende eller støttepersoner) betaler man kr. 285,- pr. kalenderår.

Et husstands-/familiemedlemskab koster kr. 450,- pr. kalenderår.

Melder man sig ind efter d. 1. oktober, dækker kontingentet indeværende år + næste kalenderår.

   

Som medlem af PROPA får du:

  • Indbydelse til informationsmøder, hvor du hører læger, forskere, psykologer, diætister og mange andre fortælle om de bedste behandlingsmetoder, og hvordan du kan få størst mulig livskvalitet med sygdommen
  • Indbydelse til samtalegruppemøder, hvor du og dine pårørende får lejlighed til at træffe andre i samme situation og tale sammen om erfaringer og få nye synsvinkler på sygdommen og behandlingsmulighederne
  • Indbydelse til det årlige Landsmøde, hvor medlemmerne drøfter forskellige emner og er med til at sætte den fremtidige kurs for foreningen
  • Mulighed for at påvirke den politiske dagsorden i forhold til prostatakræft
  • Tilsendt vores medlemsblad PROPA Nyt fire gange årligt. Her kan du læse nyt fra ind- og udland og få ajourført din viden om udvikling i behandling, medicin, hjælpemidler og meget andet. Du får også en kalender over møder, kurser og andre aktiviteter, som arrangeres rundt i landet.
  • Nyhedsmails med aktuelle nyheder – om foreningen, om prostatakræftbehandling, nyt fra sundhedsektoren og m.m. Husk at oplyse din emailadresse ifm. indmeldelse – og giv os besked, hvis du ændrer email-adresse.

Meld dig ind her:

Aktiviteter

Støt os

Patientstøtte

Bliv medlem