Etisk grundlag for propa.dk

Etiske regler

Princip 1: Viden og fundament

propa.dk er skabt af PROPA på visionen om at skabe et unikt dansk netsted, der med troværdighed, aktualitet og omfattende viden skal være en dansk støtte og et medlemsunivers for prostatakræftpatienter, deres pårørende, sundhedsprofessionelle og andre med behov for viden om prostatakræft.

Princip 2: Viden om aspekter, der vedrører prostatakræft, kræftbehandling og muligheder

propa.dk’s primære formål er at støtte prostatakræftpatienter og deres pårørende gennem oplysning og lægefaglig information om prostatakræft, symptomer og behandling samt oplysninger om at leve med prostatakræft, praktiske ting, tanker og følelser.

Den viden der formidles på propa.dk er baseret på:

  • Videnskabelig dokumenteret viden
  • Viden baseret på erfaringsopsamling
  • Ny viden og nyheder som videreformidles og vurderes af fagligt relevante personer

Princip 3: Kvalificerede skribenter på tværs af faggrænser

De enkelte redaktører er forpligtede til at sikre, at informationerne i propa.dk er opdateret med den nyeste viden. propa.dk’s redaktionelle miljø skal i videst mulig grad tilstræbe udveksling af viden og samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser.

Princip 4: Ansvarlig, kilde, referencer og dato

Hvor det er relevant, vil informationer på propa.dk være forsynet med navnet på tekstforfatter og/eller den ansvarlige i PROPA, datakilde og eventuelt forsynet med links til de oprindelige data.

Princip 5: Redaktionel uafhængighed

Redaktionel uafhængighed er af helt afgørende betydning for propa.dk, der skal give det ubetinget prioritet at forblive uantastelig og uafhængig, såvel af økonomiske som politiske særinteresser.

propa.dk er finansieret af PROPA. Eventuelle sponsorer for propa.dk eller PROPA er tydeligt identificeret, herunder identiteten af kommercielle og ikke-kommercielle organisationer, som har bidraget med midler, tjenester eller materiel.

Reklamer og andet materiale, som tjener specielle interesser, vises på en sådan måde, at der tydeligt differentieres mellem det og propa.dk’s eget uafhængigt redigerede materiale.

Princip 6: Støtte

propa.dk skal være med til at støtte – ikke erstatte – de forbindelser, der eksisterer mellem dem, der søger information og behandlende læge.

propa.dk skal bruge et sprog, der er forståeligt for alle og præsentere information klarest muligt, ligesom der skal være let tilgængelig kontaktmulighed til redaktørerne, så brugerne kan søge yderlig information og hjælp.