Handelsbetingelser

Indledning/ Generelt

Disse handelsbetingelser gælder for indmeldelse i Prostatakræftforeningen PROPA, CVR-nr. 28876343, tlf.nr. 33 12 78 28, Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde (herefter kaldet ”PROPA”) samt ved billetkøb og køb i webshoppen på www.propa.dk, som ejes og drives af PROPA.

Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du melder dig ind.

Hvis ikke andet er nævnt, er medlemskabet løbende, dvs. at det automatisk fortsætter til gældende medlemspris, indtil det opsiges. Gældende medlemspriser kan ses under Medlemskaber og kontingent. Medlemskabet er gældende for kalenderåret. For medlemmer indmeldt efter 1. oktober gælder medlemskabet hele det efterfølgende kalenderår.

Du skal være over 18 år for at være medlem. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Du er ansvarlig for, at de personoplysninger, du indtaster som led i din indmeldelse, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. PROPA yder dog en særlig service til medlemmerne, herunder en særlig fortrydelsesret. Læs mere i nedenstående.

Betaling og kvittering

propa.dk kan du benytte følgende betalingskort:

– VISA/Dankort

– VISA/ VISA Electron/ VPay

– MasterCard/Maestro

Der opkræves ikke kortafgift på propa.dk.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til Nets i krypteret form, dvs. det kun er Nets, som kan læse disse oplysninger. PROPA har ikke adgang til oplysningerne.

Når du melder dig ind i PROPA, sender vi en kvittering til dig via e-mail med bekræftelse på betaling af medlemskabet. Endelig aftale mellem dig og PROPA er først indgået, når vi har sendt dig en bekræftelse pr. mail.

Levering af billetter

Billetter/ kvittering for køb af billetter på propa.dk fremsendes til e-mail, oplyst af kunden.

PROPA hæfter ikke for fejl, begået af kunder i forbindelse med indtastning af kontaktoplysninger/e-mail adresse. PROPA hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunden i tide.

Sikkerhed

PROPA bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Når du har godkendt dit medlemskab og betalt med betalingskort, kan der også kun hæves det beløb på din konto, som du har godkendt.

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven.

Ændring til medlemskab og billetter

Har du ændringer til dit medlemskab, f.eks. adresseændringer, ny e-mail eller telefonnumre med mere, bedes du meddele ændringer via sekretariat@propa.dk eller på telefon 33 12 78 28. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom.

Til arrangementer, hvor personlige billetter er påkrævet, er det muligt for den oprindelig billetkøber, at skifte navn på en eller flere billetter ved henvendelse til PROPA Sekretariat via sekretariat@propa.dk eller på telefon 33 12 78 28.

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit medlemskab, kan du gøre det via sekretariat@propa.dk eller på telefon 33 12 78 28.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af medlemskab og fritager dig ikke for betaling.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, du har modtaget din kvittering for medlemskab. Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette os om, at du har fortrudt aftalen.

Du skal give denne underretning telefonisk til sekretariatet eller skriftligt via sekretariat@propa.dk inden fristens udløb.

Refusion af billetter

Købte billetter refunderes efter aftale med Sekretariatet. I tilfælde af aflysning refunderes købte billetter altid. Hvis der er aftalt refusion, bedes du sende dine bankoplysninger til sekretariat@propa.dk, så vi kan overføre det aftalte beløb til dig.

Klagemuligheder – oversigt og links

Har du en klage over et produkt, købt i PROPAs webshop, hører vi meget gerne fra dig, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Du kan kontakte os på enten telefon: 33 12 78 28 eller e-mail: sekretariat@propa.dk

Derudover kan en klage over varer købt i PROPAs webshop sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mailadresse: sekretariat@propa.dk

Læs mere

Generelle brugerbetingelser
Privatlivspolitik
Etiske regler
Cookiepolitik

Senest opdateret: 30. november 2018