Når din partner bliver ramt af prostatakræft

Hvis din ægtefælle eller samlever bliver ramt af kræft, vil I formentlig begge blive ramt af frygt og bekymring.

Hvad kommer der til at ske nu? Skal vi forberede os på at livet slutter før tid? Hvad med vores samliv? Og mange andre spørgsmål.

Hos PROPA tager vi hånd om både dig og din ægtefælle. For vi ved, at dét at have prostatakræft kan ramme parforholdet hårdt. Det samliv I har haft indtil nu, bliver måske ændret.

Husk – I er ikke alene

PROPA har oprettet en Patientstøtte gruppe, hvoriblandt du kan finde pårørende, som kan yde støtte til ægtefæller, samlevende og børn.

Find pårørendemedlemmerne i vores Patientstøttegruppe

Aktiviteter

Hjælp os

Patientstøtte

Bliv medlem