PROPAs fællesskab i Regioner og Lokalafdelinger

Som prostatakræftramt mand får du selvsagt rådgivning på et meget højt niveau hos de urologiske eller onkologiske afdelinger på hospitalet, ligesom din egen læge, nærmeste familie og venner kan være gode at støtte sig til.

Men lige så vigtigt kan det være at tale med et menneske, der ikke er specialist – ej heller direkte følelsesmæssigt involveret, men som selv har haft sygdommen inde på egen krop.

Lokale møder

PROPAs regioner og lokalafdelinger afholder løbende faste møder i en lang række byer over hele landet, hvor prostatakræftpatienter og pårørende kan mødes og dele viden og erfaringer.

Samtalegruppe, Herreværelset, Torsdagstræf, Patient til Patient, Træffetid….. Formålet med møderne er det samme:  at dele oplysninger, viden og erfaring med andre, der lever med samme kræftdiagnose.

Desuden arrangerer Regionerne og Lokalafdelingerne masser af foredrag om sygdommen og behandlinger – altid med eksperter på området.

Kom og vær med. Mon ikke der er et arrangement i dit område?

Du kan se alle lokale møder og arrangementer i Aktivitetskalenderen.

Du kan finde kontaktoplysninger til din Region og Lokalafdeling her.

Aktiviteter

Hjælp os

Patientstøtte

Bliv medlem