Om PROPA

Vi er en landsforeningen, der i 2000 blev dannet for at støtte mænd, som har fået konstateret kræft i prostata og deres pårørende.

Se PROPAs organisation her.

Vores arbejde er landsdækkende med et net af lokalafdelinger. Der er mange opgaver, der skal løses. Det kan vi kun ved mange forenede kræfter.

Prostatakræftforeningen PROPA arbejder for:

  • At udbrede viden og information om sygdommen.
  • At sikre ensartede behandlingsmuligheder af høj standard over hele landet.
  • At medvirke til dialog mellem lægevidenskaben og den seriøse alternative kræftbehandling, så alle muligheder for helbredelse eller smertelindring vurderes til gavn for patienterne.
  • At tilskynde til forskning i sygdommen, dens årsager og behandlingsmåder både i Danmark og i samarbejde med andre lande.
  • At fjerne eventuelle tabuer i forbindelse med sygdommen og i stedet støtte kommunikationen mellem patienter ved at oprette lokalforeninger og personlige netværk overalt i landet.
  • At sikre den bedst mulige økonomi og ligelighed under behandling.
  • At bruge den samlede viden om og erfaring med alle aspekter af sygdommen og dens behandling, til at påvirke politikere, myndigheder, læger og øvrige behandlere til at forbedre vilkårene for patienter og deres pårørende.