Støt os

Du kan støtte os i PROPA på forskellige måder

Medlemsskab af PROPA

Enkeltperson 285 kr. pr. år

Som ‘personligt medlem’ optages mænd – både med og uden prostatakræft, pårørende og støttepersoner. Et enkeltmedlemskab har én stemme.

Husstand/familiemedlem 450 kr. pr. år

Som ‘husstand’ optages familier, dvs. begge ægtefæller/par i en husstand. Et husstandsmedlemskab har to stemmer.

Firmamedlemskab 5.200 kr. pr. år

Som ‘firmamedlem’ optages private firmaer, offentlig virksomhed, foreninger, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål. Et firmamedlemskab har én stemme.

Du kan også støtte PROPA med en gave

PROPA er af myndighederne anerkendt som en velgørende forening. Det giver personer og virksomheder mulighed for at opnå fradrag for bidrag til PROPA. Reglerne herfor er beskrevet i hovedtræk nedenfor.

For at gavegivere kan opnå fradrag indberetter PROPA til SKAT de modtagne beløb og gavegivers identitet (cpr-nr. for personer og cvr-nr. for virksomheder), forudsat at gavegiver har oplyst sin identitet. PROPA indberetter de (og kun de) gavegivere, der har oplyst deres identitet og benytter kun identitetsoplysningerne til dette formål.

En generel beskrivelse af reglerne for at give gaver eller ydelser til velgørende foreninger kan du finde her på skat.dk

Sådan indbetales gavebeløb med MobilePay

Du kan indbetale via MobilePay på 66587.
Husk at angive navn og evt. cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag

Sådan indbetales gavebeløb med Netbank

Foreningens bankkonto er i NORDEA Bank  – Reg.nr. 2253 og konto nr. 5498 710 362.
Husk at angive cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag.

Sådan indbetales gavebeløb via dødsannoncer

Efter de personlige data i dødsannoncen, kan f.eks. tilføjes: “I stedet for blomster kan man betænke Prostatakræftforeningen PROPA på MobilePay 66587 eller reg.nr. 2253 – konto nr. 5498 710 362, mrk. afdødes navn”

Aktiviteter

Hjælp os

Patientstøtte

Bliv medlem