Prostatakræft FONDEN, som blev stiftet af Prostatakræftforeningen PROPA i 2011, har til formål at indsamle midler for at kunne yde støtte til forskning og udviklingsarbejde i relation til prostatakræft – herunder informationsarbejde.

Fonden kan uddele op til 3 stipendier årligt til uddannelse af særlige faggrupper. I fundatsen for Fonden hedder det således:

“Fonden kan uddele stipendier til enkeltpersoner til udvikling af kompetencer inden for faggrupper, der specielt arbejder med prostatakræft med henblik på at forbedre pleje, omsorg og livskvalitet for patienterne og deres pårørende”.

Indkaldelse af ansøgninger offentliggøres i PROPA Nyt omkring december måned.

Årsregnskaber for Prostatakræftfonden:

> Årsrapport 2023 (offentliggøres ca. 1. april 2024)

> Årsrapport 2022

> Årsrapport 2021