Vejledning til ansøgning om tilskud til erotiske hjælpemidler ved kommunen

-§112 og §113

Af Else Olesen, sexolog og sygeplejerske

    

Alle, som har en kronisk sygdom eller et blivende handicap, der påvirker seksualiteten, kan søge kommunen om tilskud til et erotisk hjælpemiddel, som kan medvirke til, at de kan opnå en velfungerende seksualitet. Ansøgningen skal sendes, før du anskaffer dig et hjælpemiddel.

Bemærk, at bare fordi du har muligheden for at søge om tilskud, er det ikke ensbetydende med, at du får det.

Det er nemlig forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de behandler en ansøgning om tilskud til erotiske hjælpemidler, og det er forskelligt fra sygdom til sygdom samt graden af handicap, om det bliver bevilget.

   

Ansøgning om tilskud til et erotisk hjælpemiddel

Når du skal søge om tilskud til et erotisk hjælpemiddel ved kommunen, skal du først og fremmest sørge for at gøre det, inden du køber hjælpemidlet. Du skal også have været hos lægen eller hos en anden relevant behandler. Du behøver ikke kontakte kommunen, inden du ansøger, så du kan altså ansøge uden at skulle tale med en sagsbehandler.

Alle ansøgninger foregår elektronisk.

Hvis du ikke selv har en computer, så kan du bruge computerne hos Borgerservice, på biblioteket eller evt. låne hos venner eller familie.

Kan du ikke selv bruge en computer, kan du i nogle tilfælde få hjælp på Ydelseskontoret til at udfylde ansøgningen. Reglerne kan variere fra kommune til kommune. Du har altid ret til at få råd og vejledning, men det er forskelligt fra kommune til kommune, om de vil hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

I særlige tilfælde kan du få lov til at sende ansøgning på anden vis, såsom med posten. Det kan f.eks. være, når du er fritaget for brugen af NemID og digital post.

   

Her kan du søge

Når du skal søge om tilskud, skal du gøre det via www.borger.dk. Du kan gå direkte til siden, eller du kan søge på Google, hvor du skriver: ”ansøgning hjælpemidler §112” eller ”ansøgning hjælpemidler §113”.

Husk at have dit NemID klar. Det skal du bruge til at logge ind på din personlige side på borger.dk. Er du fritaget fra Digital Post og NemID, skal du henvende dig til kommunen ved borgerservice.

Vigtigt at vide om ansøgning til tilskud

Der er to paragraffer, du kan søge under, når du vil søge tilskud fra kommunen til hjælpemidler; §112 og §113.

Kort fortalt handler §112 om hjælpemidler, og at Kommunalstyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet

Kort fortalt handler §113 om forbrugsgoder, og at Kommunalstyrelsen kan yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112 er opfyldt og hjælpemidlet ikke indgår i sædvanligt indbo.

Et erotisk hjælpemiddel er et personligt hjælpemiddel og hører som udgangspunkt til i §112, men da der kan være så stor forskel på behandlingen i de forskellige kommuner, er det meget vigtigt, at du altid henviser til både §112 og §113, så du får de bedste forudsætninger for at møde den behandling, netop din kommune giver.

Når du skal søge, skal du sørge for

 • Først at have været hos lægen. Det kan enten være din praktiserende læge eller behandlende læge på en specialafdeling.
 • Lægen skal lave et journalnotat og/eller en status for, hvordan de seksuelle problemer er samt hvilken sygdom/handicap, der ligger til grund for det seksuelle problem.

Hvis det er første gang, du ansøger, er det vigtigt, at lægen udspecificerer nøjagtigt, hvad det er, du har behov for, og at du skriver helt konkret, hvordan et erotisk hjælpemiddel kan kompensere for din nedsatte funktionsevne.

Du skal altså ikke skrive ”jeg vil gerne have rejsning”. Du skal lave en konkret beskrivelse af, hvad der er galt, hvad du allerede har prøvet, hvordan det påvirker din hverdag og eventuelt dit parforhold. Det forøger chancerne betydeligt for, at du får bevilget dit erotiske hjælpemiddel.

Udspecificer alle steder på blanketten, hvorfor der er brug for det erotiske hjælpemiddel.

Tag gerne denne vejledning med til lægen.

Ansøgning om tilskud til en erektionspumpe

Her er det vigtigt, at du pointerer:

 • at en erektionspumpe i dit tilfælde er et hjælpemiddel og IKKE et sexlegetøj, og at den ansøgte erektionspumpe er fremstillet til mænd med erektil dysfunktion.
  (Jeg forhandler kun pumper, der er fremstillet til mænd med erektil dysfunktion.)
 • at det er nødvendigt, at du bruger dette hjælpemiddel for at kunne få en fungerende seksualitet.
 • at det er det eneste, der kan hjælpe, og at alle andre medicinske muligheder er udtømte.
 • at den ansøgte erektionspumpe ikke skal bruges som led i læge- eller sygehusbehandling, men til afhjælpning af dine rejsningsproblemer.
 • at en erektionspumpe i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Det er ydermere vigtigt at vægte de lægelige oplysninger fra din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre, hvis du er blevet opereret for f.eks. prostata cancer og i den forbindelse har fået en nerveskade, der umuliggør rejsning. Eller at du igennem en årrække har haft Diabetes og på baggrund af denne har udviklet rejsningsproblemer. Osv.

Det er vigtigt at informere om, at der er forsøgt forskellige typer af medicinsk behandling uden tilstrækkelig effekt, og at alle medicinske behandlingsmuligheder således er udtømte, og at der heller ikke er andre lægelige behandlingsmuligheder, da eventuelle nerveskader ikke kan repareres.

Det er vigtigt at lægge vægt på, at din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre har oplyst, at en erektionspumpe vil medføre, at du vil kunne gennemføre et samleje.

Det er vigtigt at lægge endelig vægt på, at den ansøgte erektionspumpe er til varig brug. Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Husk, at en erektionspumpe i dit tilfælde er et hjælpemiddel, der kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, så du kan have et seksualliv.

Ansøgning om tilskud til andre erotiske hjælpemidler

Her er det vigtigt, at du pointerer:

 • at det erotiske hjælpemiddel i dit tilfælde er et hjælpemiddel og IKKE et sexlegetøj, og at det ansøgte erotiske hjælpemiddel skal afhjælpe et seksuelt problem for dig.
 • at det er nødvendigt, at du bruger dette hjælpemiddel for at få en fungerende seksualitet.
 • at det er det eneste, der kan hjælpe, og at alle andre muligheder er udtømte.
 • at det erotiske hjælpemiddel ikke skal bruges som led i læge- eller sygehusbehandling, men til afhjælpning af dine funktionsnedsættelser i forhold til seksualitet.
 • at det ansøgte erotiske hjælpemiddel i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Det er ydermere vigtigt at vægte de lægelige oplysninger fra din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre om, at du er blevet opereret, har et handicap, en sygdom eller andet, der gør, at du har brug for dette hjælpemiddel for at kunne gennemføre et samleje, onani eller have en fungerende seksualitet.

Det er vigtigt at informere om, at der er forsøgt forskellige typer af medicinsk behandling uden tilstrækkelig effekt, og at alle medicinske behandlingsmuligheder således er udtømte.

Det er vigtigt, at du lægger vægt på, at din læge, sexologiske klinik, urologiske afdeling eller andre har oplyst, at det erotiske hjælpemiddel vil kunne kompensere for din funktionsnedsættelse, så du vil kunne gennemføre f.eks. et samleje.

Det er vigtigt, at du lægger endelig vægt på, at det ansøgte erotiske hjælpemiddel i dit tilfælde er til varig brug, der kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, så du kan have et seksualliv. Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Husk at være specifik i din ansøgning. Det giver dig både større chancer for at få bevillingen, og det letter også sagsbehandlingsgangen, hvis du laver brugbare og konkrete beskrivelser omkring dit ønske, dit behov og din situation.

Det er en fordel, at du selv vedhæfter dokumentet fra lægen til din ansøgning, da det kan spare arbejdsgangen med, at sagsbehandleren selv skal rekvirere det fra lægen, hvorfor det vil gøre sagsbehandlingstiden kortere. Hvis du bliver bedt om at betale for dokumentet fra lægen, så kan du bede kommunen om at indhente det vederlagsfrit.

Forvent, at det vil tage 2-3 mdr. at få behandlet din ansøgning.

   

Vigtigt!
Kommunen må ikke afvise, at du vil søge om et erotisk hjælpemiddel. Det kan godt være, det er nyt for dem at skulle behandle sådan en ansøgning, men de må IKKE afvise dig!
HUSK! Du må ikke købe dit hjælpemiddel, før du har fået det bevilget!