Vejledning til ansøgning om tilskud til bleer ved kommunen

– §112

 PROPA har fået henvendelser fra mænd, der er blevet nægtet hjælp til køb af bleer, fordi deres forbrug var for lille. Vi har derfor undersøgt, hvilke regler der gælder:

Bleer er i nogle tilfælde et hjælpemiddel, som en kommune skal yde støtte til iht.

    

Lov om Social Service §112:

§112.Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

En kommune har derfor et ansvar, hvis betingelserne er opfyldt.

   

Mange prostatakræftpatienter vil opleve at have en varig nedsat fysisk funktionsevne og har risiko for inkontinens i varierende grad. Derfor mener vi klart, at de opfylder kriteriet om varig nedsat fysisk funktionsevne.

At hjælpemidlet i væsentlig grad skal afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne kommer an på en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.

   

I vejledningen til Lov om Social Service, står der i punkt 7:

”Det afgørende er, at behovet for hjælpemidlet ……… sammenholdt med den konstaterede funktionsnedsættelse er af tilstrækkeligt omfang til, at der reelt bliver tale om en væsentlig afhjælpning af de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse i hjemmet.”

   

Her er det op til kommunen at vurdere, om bevilling af bleer er ’en væsentlig afhjælpning i hverdagen.

Det tror vi, de fleste prostatakræftpatienter vil opleve, at det er – men en kommune skal også vurdere det.

Det er en betingelse, at man har brug for bleer dagligt og ikke kun et par gange om måneden, når man har særlige aktiviteter.

   

Vi foreslår, at hvis din kommune afslår at yde tilskud, så skal du bede kommunen om at få et skriftligt afslag med begrundelse for afslaget. Derefter kan vi i PROPAs Sundhedsudvalg evt. være behjælpelig med at anke beslutningen til Ankestyrelsen, for derved at få skabt præcedens for reglerne.

   

Yderligere hjælp kan også fås via Kræftlinjen tlf. 80301030 (spørg efter Mette Lise Petersen) eller hos PROPAs Sundhedsudvalg ved Svend Erik Bodi, tlf. 24641139.