Mission, vision og værdier

PROPAs Mission

PROPA arbejder for, at prostatakræft i Danmark forebygges, opspores og bekæmpes efter de højeste internationale standarder.

PROPA arbejder også for, at mænd med prostatakræft og deres pårørende rådgives uvildigt om muligheder for behandling og om at realisere et godt liv.

PROPAs Vision

PROPAs vision er et samfund, hvor sundhedssektoren på prostata­kræftområdet er blandt verdens bedste, og hvor alle mænd er klar over vigtigheden af at opspore prostatakræft i tide.

PROPAs vision er også, at alle prostatakræftpatienter og deres pårørende sikres en høj livskvali­tet.

PROPAs værdigrundlag

Fællesskabet er en del af vores historie og ligger dybt forankret i vores DNA som patientforening, hvor vores medlemmer og frivillige føler sig hjemme og som en aktiv del af PROPA.

For at det lykkes kræver det, at vi vil udvikle os som et samlet PROPA med en klar retning, hvor vi vil arbejde for, at samfund, patienter, pårørende og professionelle trækker på samme hammel, og hvor vores indsats bygger på nytænkning og ansvarlighed.

Handlingsplaner

Her kommer der en tekst

PROPAs Mission, Vision og Værdigrundlag er vedtaget på Landsmøde 2022 (d. 30. april 2022).

Hent teksten som PDF

Aktiviteter

Hjælp os

Patientstøtte

Bliv medlem