Vision, mission og værdier

PROPAs Vision

– det mål, PROPA gerne vil nå

  • At prostatakræftbehandlingen er kendetegnet ved en sikker diagnose, forstået af patienten og et optimalt, individuelt behandlingsforløb til bedst mulig sikring af livskvaliteten for ham og hans familie.
  • At PROPA har bred anerkendelse, tilslutning og fremgang i sit arbejde.

PROPAs Mission

– de overordnede opgaver, PROPA vil arbejde med

PROPA arbejder som patientforening for, at prostatakræftpatienter får den bedste behandling og støtte. Det gør PROPA ved:

  • At påvirke den sundhedspolitiske dagsorden til fordel for en optimal behandling af prostatakræft.
  • At formidle almen viden om prostatakræft og dens behandling og derigennem fjerne tabu om sygdommen.
  • At arbejde for øget livskvalitet blandt patienter og pårørende.
  • At arbejde for at diagnose, behandling og rehabilitering – uanset bopæl – lever op til højeste internationale standarder.
  • At arbejde for, at mindst 25 % af prostatakræftramte mænd er medlemmer af PROPA.
  • At arbejde for at praktiserende læger tager prostatakræftens faresignaler alvorligt.

PROPAs værdigrundlag

– det, PROPA vil kendes for

PROPA ønsker at være bredt anerkendt for sit informative og seriøse arbejde hos medlemmer, sundhedsvæsen og samfundet generelt.

Aktiviteter

Støt os

Patientstøtte

Bliv medlem