Vision, mission og værdier

PROPAs Vision

– det mål, PROPA gerne vil nå

 • at prostatakræftbehandlingen er kendetegnet ved en sikker diagnose, forstået af patienten og et optimalt, individuelt behandlingsforløb til bedst mulig sikring af livskvaliteten for ham og hans familie.
 • at PROPA har bred anerkendelse, tilslutning og fremgang i sit arbejde.

PROPAs Mission

– de overordnede opgaver, PROPA vil arbejde med

PROPA arbejder som patientforening for, at prostatakræftpatienter får den bedste behandling og at både patienter og pårørende får den bedst mulige støtte.

Det gør PROPA ved:

 • at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden til fordel for en optimal behandling af prostatakræft og tilstrækkelige økonomiske ressourcer på behandlingsom­rådet.
 • at indsamle viden, både nationalt og ved internationalt samarbejde, om prosta­takræft og dens behandling, bivirkninger og senfølger, og at formidle denne vi­den til gavn for foreningens medlemmer.
 • at arbejde for øget livskvalitet blandt patienter og pårørende.
 • at fjerne tabuer om sygdommen.
 • at styrke kommunikationen mellem patienter, pårørende og samfundet, bl.a. ved at oprette lokalafdelinger og personlige netværk overalt i landet, arrangere temamøder, udgive medlemsblade og nyhedsbreve, samarbejde med medier og andre organisationer på kræftområdet, herunder Kræftens Bekæmpelse.
 • at arbejde for, at diagnose, behandling og rehabilitering – uanset patientens bopæl og sociale baggrund – lever op til de højeste internationale standarder.
 • at tilskynde til forskning i sygdommen, dens årsager og behandlingsmulighe­der.
 • at medvirke til dialog mellem lægevidenskaben og den seriøse alternative kræftbehandling, så alle muligheder for helbredelse eller smertelindring vurde­res til gavn for patienterne.
 • at arbejde for at øge de praktiserende lægers viden om prostatakræftens fare­signaler og nye screenings- og diagnosemuligheder.
 • at arbejde for, at mindst 25% af prostatakræftramte mænd er medlemmer af PROPA.

PROPAs værdigrundlag

– det, PROPA vil kendes for

PROPA ønsker at være bredt anerkendt for sit informative og seriøse arbejde hos medlemmer, sundhedsvæsen og samfundet generelt.

PROPAs Vision, Mission og Værdigrundlag er vedtaget på Landsmøde 2020 den 12. september 2020.

Hent teksten som PDF

Aktiviteter

Støt os

Patientstøtte

Bliv medlem