Hvordan skal man forholde sig til Corona-virus, hvis man har kræft?

De nyeste udmeldinger fra myndighederne er klare:

Vi skal passe på hinanden og blive mest muligt hjemme for at mindske smittespredning. Det gælder os alle – og det gælder især kræftpatienter, der tilhører den særlige risikogruppe.

Kræftens Bekæmpelse har lavet denne side på cancer.dk, som vi gerne vil gøre jer opmærksomme på:

https://www.cancer.dk/hjaelp-vid…/hvis-du-har-kraeft/corona/

Kilde: cancer.dk