Nyt fra Kræftens Bekæmpelse:

Immunrespons hos kræftpatienter efter vaccination mod COVID-19

Den 4. maj 2021 blev der offentliggjort en artikel, hvor forskere på Odense Universitetshospital har undersøgt immunrespons hos kræftpatienter efter vaccination mod COVID-19. Der er tale om foreløbige resultater for ca. 50 patienter i aktiv kræftbehandling, og i alt skal der undersøges ca. 500 patienter.

De foreløbige resultater fra denne forundersøgelse tyder på, at ca. 30% af patienterne, som vaccineres mod COVID-19, mens de er i aktiv behandling for kræft, ikke udvikler effektiv immunitet mod coronavirus. Det drejer sig derfor om cirka 15 ud af de 50 kræftpatienter, der er undersøgt.

Læger, der behandler kræft, er allerede bekendt med, at kræftpatienter kan have en svagere immunrespons efter vaccination fx mod lungebetændelse eller influenza. Det skyldes, at immunforsvaret kan være svækket af behandlingen og derfor har sværere ved at danne antistoffer. Undersøgelsens delresultat peger på, at det samme kan gælde for kræftpatienter i aktiv behandling, der modtager vaccination mod COVID-19.


Det er endnu for tidligt at konkludere noget generelt på baggrund af resultaterne, men KB har lagt yderligere information ud på cancer.dk på denne side:
https://www.cancer.dk/…/hv…/corona/vaccination-mod-covid-19/
Undersøgelsens delresultater omtales i den grå boks.

I Kræftens Bekæmpelse følger de undersøgelsen nøje og er i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne for at kunne rådgive bedst muligt i forhold til, hvordan man skal forholde sig som vaccineret kræftpatient.