INFORMATION OM COVID – 19 VACCINATION AF PROSTATAKRÆFTRAMTE

PROPA har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at prøve at få klarlagt, hvornår man som prostatakræft patient kan forventes at blive vaccineret.

Her er svaret:

Målgruppe 5:

Personer i målgruppe 5 (personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb hvis de bliver syge med COVID-19) identificeres ud fra en lægefaglig helhedsvurdering. Helhedsvurderingen bør inddrage overvejelser om den samlede byrde af faktorer, der samlet giver en øget risiko for et alvorligt forløb med indlæggelse og død ved COVID-19. I vurderingen vægter bl.a. høj alder, meget svær sygdom, flere samtidige sygdomme, nedsat funktionsevne samt mange forskellige lægemidler. Hoveddelen af personer i målgruppe 5 skal findes blandt personer med aktuel sygehuskontakt og blandt personer over 65 år.

Hvilke personer, det drejer sig om, vil bero på en lægefaglig vurdering.

Nogle personer, som er alvorligt syge i sent forløb vil være omfattet af målgruppe 5. Desuden vil nogle personer, som får aktuel behandling for udbredt og aktiv kræftsygdom, være omfattet af målgruppe 5.

Det er den behandlende sygehuslæge, der indstiller patienten til vaccination i grp. 5.

Målgruppe 10:

Følgende personer vil som udgangspunkt blive vaccineret senest sv.t. målgruppe 10:

  • Personer med udbredt (metastatisk) kræft
  • Personer med kræftsygdomme med pågående eller nyligt overstået (inden for 12 måneder) behandling i form af stråleterapi, kemoterapi

Det betyder, at personer, som er opereret for mere end et år siden og som nu er i overvågning, som udgangspunkt bliver vaccineret på baggrund af deres alder.

Generelt gælder, at man senest bliver inviteret til vaccination på baggrund af sin alder. Således vil en 65-årig senest blive inviteret til vaccination som målgruppe 9.

Et par nyttige links:

Vaccinationskalender (med information om målgrupper og forventede tidspunkter for vaccination https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/vaccinationskalender)

Borgerrettet materiale ”Er jeg i målgruppe 5 til vaccination”? https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Er-jeg-i-maalgruppe-5