COVID-19 anbefalinger for prostatakræftpatienter

PROPA har modtaget information fra DaProCa (Dansk Prostata Cancer) om påvirkningen af prostatakræftpatienter i den nuværende situation med Coronavirus.

DaProCa er specialistgruppen, som overordnet sikrer samarbejdet om behandlingen af prostatakræft. Den består af kræftlæger (onkologer), urologer mm.

DaProCa ønsker at udvise rettidig omhu med sin henvendelse ved at gøre rede for, hvorledes behandlingen af patienter med prostatakræft varetages under Covid-19-epidemien.

PROPA har nedenfor uddraget essensen af informationen, som oprindeligt primært er henvendt til læger.

Anbefalingerne er udfærdiget med henblik på at minimere risikoen for smitte, uden at det påvirker effekten af den igangværende behandling, samt at der samtidigt tages ekstraordinære forholdsregler for de mest udsatte patienter.

Anbefalingerne er af midlertidig karakter (3-6 måneder), og direkte forårsaget af den aktuelle COVID-19 epidemi. Anbefalingerne tager hensyn til de allerede eksisterende anbefalinger. Anbefalingerne iværksættes nu, den 23. marts 2020, med henblik på at nedsætte smitterisiko overfor patienter og personale, og sikre den nødvendige kapacitet på hospitalerne.

Beslutningerne baseres på den enkelte patients sygdom og symptomer, og afvigelser fra normal behandling skal beskrives i patientjournalen.

  • Det er vigtigt at undgå patientkontakt, som ikke er absolut nødvendig, og derfor kan det forekomme, at patientkontroller hos patienter i stabil fase foregår pr. telefon eller udskydes, til epidemien er overstået.
  • Det anbefales at overveje hver enkelt patients behandling og fremmødehyppighed med henblik på at reducere infektionsrisiko og evt. behandling, som nedsætter immunforsvaret.
  • Hospitalsbehandlinger, som kan påvirke prostatakræftpatienters modstandskraft overfor Covid-19, skal udskydes 3-6 måneder, hvis det er forsvarligt set i forhold til den enkelte patients sygdomsudvikling sammenholdt med smitterisiko med Covid-19. Det drejer sig om operation, kemoterapi, strålebehandling samt biopsier.

PROPA mener, at anbefalingerne på denne måde tager hensyn til den øgede risiko for smitte med Covid-19, som patienter i aktiv cancerbehandling ofte vil have. Da udskydelserne er af 3-6 måneders varighed, vil konsekvenserne af udskydelsen for de fleste patienter være mindre end en forventelig risiko ved smitte med Covid-19.  PROPA mener også, at der er givet plads til, at behandling, som efter en lægefaglig vurdering ikke kan udskydes, forsat vil blive tilbudt. Endelig håber PROPA, at en afledt effekt vil være, at der frigøres sundhedsfagligt personale, som kan varetage behandling af patienter med Covid-19.

Læs DAPROCAs anbefalinger her