Materiale fra FRIVILLIGSEMINAR 2022

d. 3.-4. oktober 2022

                     

                          

Foredragsholdernes præsentationer:

PROPAs Frivilligundersøgelse

v. Lasse F. Petersen fra konsulentfirmaet Ingerfair

>Resultater fra PROPAs Frivilligundersøgelse

>Lasse’s præsentation

Nyt fra forskningsfronten immunterapi og andre behandlingsmuligheder, når prostatakræft har spredt sig

v. Per Kongted, afd.læge, ph.d., Afd. for Kræftbehandling ved Herlev og Gentofte Hospital

>Afventer Per’s præsentation

Kost og Motion

v. Brigitta R. Villumsen, projektsygeplejerske, ph.d., Regionshospitalet Gødstrup, medlem af PROPAs Sundhedsudvalg

>Brigitta’s præsentation

Sport & Motion

v. Gert Christensen, formand for PROPAs Sport & Motionsudvalg

>Gert’s præsentation

   

Sundhedsstyrelsens nye pakkeforløb for prostatakræft

v. Svend Erik Bodi, formand for PROPAs Sundhedsudvalg

>Svend Erik’s præsentation

Lymfødem, årsag og behandling

v. Pia Prange, lymfødemterapeut, Skejby Sygehus

>Pia’s præsentation

Services fra PROPA Sekretariat

v. Gitte Blixt, PROPAs Landssekretær

>Gitte’s præsentation

PROPAs Handlingsplaner

v. Børge Munksgaard, PROPAs næstformand

>Børge’s præsentation

For patient- og pårørendestøtter samt øvrige interesserede deltagere:

Hvordan støtter vi som frivillige bedst et menneske i sorg og krise?

v. Birgitte Nør-Hansen, rådgivningsleder og aut. psykolog, KB

>Birgitte’s præsentation