Borgerforslag om tidlig opsporing af prostatakræft

Borgerforslag er en mulighed for alle personer med stemmeret til Folketinget at stille et forslag, som med fornøden tilslutning vil kunne blive fremsat som beslutningsforslag, behandlet og stemt om i Folketingssalen.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12817  kan du læse mere om og støtte forslaget.