Spændende ny PROPA kampagne på vej

I december modtog PROPA en donation fra Sygeforsikringen “danmark” på 825.000 kr. til brug for generel oplysning om vores kræftform og til at få flere mænd i risikogruppen til at gå til undersøgelse.

Donationen er det første direkte resultat af, at PROPA nu har tilknyttet tidligere regionsformand i Hovedstaden John Petersen som foreningens fundraiser.  Et fremragende resultat på utrolig kort tid.

Informationskampagne

I regi af Markedsføringsudvalget (MAKO) og Sundhedsudvalget (SU) er vi nu i fuld gang med at tilrettelægge brugen af disse midler, så vi får størst mulig PR-værdi for pengene. Målet er at skabe en klart større synlighed omkring prostatakræft i offentligheden generelt og samtidig at få langt flere mænd i risikogruppen til fremover at gå efter tidlig opsporing og dermed mulighed for helbredelse.

Selve kampagnen vil blive udført sammen med et professionelt reklamebureau, som vi netop nu er ved at vælge i samarbejde med Sygeforsikringen “danmark”.

Hele forløbet forventes at starte i det sene forår og løbe til ind i 2024, og vi ser frem til en rigtig spændende og effektiv kampagne.

Målsætning

Hvis vi kan få bugt med den alt for ofte citerede misforståelse om, at prostatakræft blot er en sygdom, man dør med og ikke af og samtidig få langt flere danske mænd til at tage risikoen for prostatakræft alvorligt, vil vi være nået langt.