Træning på tværs samler kræfterne

Redigeret af Marianne Brandt, Egedal Kommune

Kræftramte borgere i ni kommuner i Region Hovedstaden har mulighed for at få et målrettet rehabiliteringstilbud, når de – efter diagnosen er stillet – skal i gang med at vende tilbage til deres liv. Det sker igennem det tværkommunale samarbejde ’Vi samler kræfterne’, hvor et af målene er at sikre, at borgerne modtager et relevant, specifikt tilbud. Egedal Kommune varetager mandehold samt holdtræning for mænd med prostatakræft, som er inkontinente, hvor ligesindede mødes, og via faglig viden og holdånd skaber resultater.

Jens har tarmkræft og bor i Rødovre, men går til træning for mænd i Gladsaxe. Tom har prostatakræft og er inkontinent og bor i Gentofte, men går til bækkenbundstræning i Egedal.

Begge borgere er udskrevet fra Herlev Hospital og er nu en del af en kommunal kabale under sloganet ’Vi samler kræfterne’, der skal gå op i en højere enhed ni kommuner imellem.

”Når jeg modtager en henvisning fra vores træningsvisitation, indkalder jeg patienten til en startsamtale. Her tager jeg udgangspunkt i den behovsvurdering, som hjemkommunen har udarbejdet sammen med patienten,” siger Marianne Eriksen, fysioterapeut i Egedal Sundhedscenter.

Startsamtalen tager udgangspunkt i patientens konkrete situation i forhold til graden af inkontinens, bleforbrug, hjemmetræning, samt hvor meget patienten ønsker at træne i Egedal Sundhedscenter, ligesom muligheden for yderligere undersøgelser overvejes.

Forventningsafstemning og skemalægning

”Når jeg sidder overfor en ny patient her i Sundhedscentret, er det vigtigt at få afstemt forventninger. Vi kigger derfor rigtig meget på, hvilke mål patienten har for øje, og hvor stor chancen er for at blive helt tør. Heldigvis har vi gode erfaringer med, at hovedparten, vi har til træning her i Egedal, ret hurtigt kan se fremgang. I første omgang om natten, men senere også gradvist om dagen, hvor det måske kan begrænses til en enkelt ble i døgnet,” siger Marianne Eriksen, der ikke lægger skjul på, hvad hun forventer af sine patienter:

”Jeg har en klar forventning om, at de patienter, der kommer til os, laver deres knibeøvelser hver eneste dag og får dem inkorporeret som en naturlig del af hverdagen. Til at hjælpe med det, har vi bl.a. fra Herlev Hospital fået et allerede skemalagt program, som udbydes både på skrift og som lydfil. Det er en stor hjælp i det daglige for rigtig mange patienter.”

Efter behov deltager Egedal Kommunes inkontinenssygeplejeske, Dorit Petersen, cirka en gang i kvartalet. Her kan patientgruppen få uddybende svar på spørgsmål vedrørende f.eks. bleer, hygiejne og eventuelle operationer. Ligesom der undervejs i forløbet er fokus på træningens resultater.

 Åbenhed og holdånd

”Vi møder patienterne i en meget kort periode, som har stor betydning i deres forløb. Til holdtræningen taler vi ofte om patienternes forbrug af bleer, og hvordan de oplever fremgang med henholdsvis inkontinens og impotens. Der er ingen dumme spørgsmål her, men derimod åbenhed – og så plejer der at være en rigtig god stemning, der som regel smitter hele vejen rundt.”

Tidligere patient i Egedal Sundhedscenter kan skrive under på det med det gode humør, holdånd og træning, der skaber resultater.

”Egedal Sundhedscenter stiller lækre faciliteter til rådighed, men det er de andre deltagere og fysioterapeut Marianne Eriksen, som leder træningen, der gør den til noget særligt. Du får snakket og grinet sammen med jævnaldrende mænd, mens du får nyttig faglig viden undervejs og udvekslet praktiske råd og erfaringer,” siger Ulrik Andreasen, der opfordrer ligesindede til at tage imod kommunens tilbud om træning i Egedal.

”Når man lige har været igennem en operation, er det svært at forestille sig fuld kontrol over ’vandværket’ igen,” uddyber han, ”men næsten alle oplever, at der kommer store fremskridt i løbet af de cirka 29 træningstimer. Og så var det en bonus, at jeg – foruden at træne bækkenbund og blive tørlagt – oplevede, at min bevægelighed, kropskontrol og balance blev styrket,” slutter Ulrik Andreasen.

Egedal kommunes mandehold

Patienterne i Egedal Kommune tilbydes op til 29 gange træning. Hovedparten deltager alle gange og de fleste to gange om ugen.

Afslutningsvis kommer alle patienter til en afsluttende samtale hos Marianne Eriksen, hvor forløb og status sættes under en lup, inden hjemkommunen, som oprindeligt sendte patienten til Egedal, modtager et statusnotat. Hjemkommunen afgør derefter den videre proces.

Egedal kommune varetager mandehold (fysisk træning for mænd bosiddende i Egedal, Furesø og Ballerup kommune) samt bækkenbundstræning for mænd med prostatakræft, der er inkontinente og bosat i en af de ni samarbejdende kommuner (Herlev, Furesø, Rødovre, Ballerup, Gladsaxe, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal eller Gentofte).

Kurset ’Livskraft’ til kræftramte

Ud over den fysiske træning tilbydes alle, som har eller har haft kræft, at deltage i kurset ’Livskraft’, som varetages af Ballerup kommune. På kurset kommer deltagerne ind på både fysiske, psykiske og sociale sider af det at have kræft, og de får redskaber til at kunne håndtere hverdagen.

”Emner som fysisk aktivitet, kost, tanker og følelser i forhold til at have kræft samt mindfulness, senfølger, søvn og forvaltning af energi er alle sammen områder deltagerne kommer i berøring med på kurset ’Livskraft’. Dialog, netværk og erfaringsudveksling vil være i højsædet blandt deltagerne, der typisk er ret forskellige i både alder og forløb,” siger Marianne Eriksen.

Tværkommunalt samarbejde

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 ’Forløbsprogram for rehabilitering og palliation’, som har til hensigt at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Med forløbsprogrammet har kommunerne fået til opgave at varetage borgerens almene rehabiliteringsbehov efter en kræftlidelse. Dette kræver, at kommunerne tilegner sig nye kompetencer og ny viden, eftersom kræftområdet for de fleste kommuner er en relativt stor opgave.

Med den relativt begrænsede volumen af borgere i målgruppen i hver kommune og opgavens specialiserede natur kan det være vanskeligt for den enkelte kommune at opøve og opretholde den rette faglighed. Med et tværkommunalt samarbejde skabes der grundlag for at afholde undervisningsforløb med jævne mellemrum samt i langt større udstrækning at målrette holdtyperne efter alder, diagnose, køn mv.

Derudover er det tværsektorielle samarbejde med Herlev Hospital blevet forbedret, da alle borgere med en kræftdiagnose i de ni kommuner kan henvises til ensartede tilbud.