Hvad går du og laver?

Af Jesper Brunholm, Formand for Region Hovedstaden og medlem af Kommunikationsudvalget

Kan det tænkes, at du vil give en hjælpende hånd i Prostatakræftforeningen?

Der bliver sat rigtig mange forskellige initiativer i søen i PROPA i de kommende måneder. Det kan blive vanskeligt at løfte alle de opgaver, der opstår, når vi strammer ambitionerne om at opfylde de mål, foreningen har sat.

Lige nu er det lidt uklart, hvor mange nye frivillige vi får brug for. Men vi ved, at der bliver et behov. Vi ved også lidt om, hvor behovet går ud på.

Lokalafdelingerne skal udbygges

En væsentlig ambition er at komme tættere på medlemmerne ved at skabe flere lokalafdelinger.

Vi skal ikke tættere på det enkelt medlem – derimod skal det enkelte medlem have kortere til PROPA. Det er bl.a. det, frivillige i lokalafdelingerne skal hjælpe med.

Hjælpe med, at de tilbud Prostatakræftforeningen skaber eller udvikler, bliver tilgængelige på et mere lokalt plan med kortere afstande end i dag. Samtidig vil det også give mulighed for flere og mere målrettede lokale aktiviteter som foredrag, arrangementer, udflugter og lignende foreningsaktiviteter

Hvis du har lyst at høre mere om det frivillige arbejde med at skabe lokalafdelinger, så meld dig.

Frivillige med særlig viden

Vi er i fuld gang med at styrke vores indsamlingsarbejde, vi skal finde flere medlemmer, og der skal gennemføres projekter.

Vi skal tilrettelægge og gennemføre flere og ofte større arrangementer end tidligere. Eller løse marketing opgaver, der opstår ud af nye idèer.

Desuden har vi en lang liste over idéer og ting, vi gerne vil sætte i gang eller følge bedre op på. Typisk ting der hælder over mod frivillige, der kender til, eller direkte har arbejdet med, marketing.

Lidt mere konkret kan der fra listen nævnes: Tilrettelæggelse, udvikling og udsendelse af nyhedsbreve. Dannelse af dialoggrupper o.l. på Facebook samt ikke mindst input til og udformning af opslag. Sociale media generelt og web. Praktisk arbejde i forbindelse med større arrangementer. Udvikling og gennemførelse af events, der kan skabe indtægter. Udvikling af nye medlemsaktiviteter og deltagelse i forskellige udvalg. Hvervning af ny medlemmer.

Tro mig – der er meget mere og der kommer hele tiden nyt til. Det hele kræver hænder og hoveder. Hvis noget af det passer på dig som person eller interesserer dig, så kan du være med til at gøre en forskel. Det kan være alt, fra nogle få timer engang imellem helt lokalt, til at gå meget dybere ind i det frivillige arbejde. Alle er velkomne.

Uanset hvad du kan, er der brug for dig

Hvis du har lysten til at gøre en forskel, finder vi sammen pladsen til dig. Du behøver ikke på forhånd at vide, hvad du vil lave.

Der er et utal af opgaver, der skal løses. Telefonpasning, kontorarbejde, styring af data, IT, opfølgning på henvendelse, data registrering, udsendelse af materialer, opfølgning på læger, lægehuse, sundhedscentre, ambulatorier osv., informationsarbejde ved messer, udstillinger og lokaldage. Der er masser at tage hul på.

Vi vil rigtig gerne høre fra alle, der har selv den mindste lyst til at blive frivillig i Prostatakræftforeningen. Så vender vi tilbage hurtigst muligt med information om, hvordan vi kommer videre med det frivillige arbejde. Du kan skrive til frivillig@propa.dk eller kontakte din lokale Regionsformand, som du kan finde bagest i PROPA NYT eller her på hjemmesiden.

Glem i øvrigt ikke, man skal være mand for at få prostatakræft – men man skal ikke være mand for at blive frivillig…