Hverken Børge, 78, eller Ebbe, 65, gad at sidde i rundkreds og dvæle ved deres sygdom – men det har overrasket dem begge, hvor lidt sygdom og diagnoser egentligt har fyldt blandt deltagerne.

Mændene skal på banen, så ikke ”kvinder laver rehabiliteringstilbud til kvinder”

Af Christina Strandsberg Nørgaard, kommunikationskonsulent hos REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation

 

Et forløb hos REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, handler ikke om at sidde i rundkreds og tale om sin kræftsygdom. Det handler om at få redskaber til at komme videre med sit liv og sin hverdag. Samtidig bidrager deltagerne til forskning i rehabilitering og palliation (lindring).

Mennesker, der har eller har haft kræft, døjer ofte med bivirkninger og senfølger efter behandlingen. Mænd med prostatakræft har ofte diagnosespecifikke senfølger, men generelle senfølger som søvnproblemer, smerter, træthed – også kaldet fatigue – og seksuelle problemer fylder også i livet med prostatakræft. Senfølgerne giver en række rehabiliteringsbehov, og det er netop disse, REHPA arbejder med.

REHPA forsker i rehabilitering og lindring til mennesker, der har eller har haft livstruende sygdomme.

Deltagerne på REHPAs forløb i forskningsklinikken bidrager til forskningen, samtidig med at de selv får viden og redskaber, de kan bruge i hverdagen. Det er gratis at deltage.

I øjeblikket har forskningsklinikken et forløb, hvor uderum og naturen inddrages til ny aktivitet og bevægelse. På de forløb kan man deltage sammen med en nær pårørende, for eksempel en ægtefælle.

Naturen trækker

”Jeg tager nok ikke derfra dårligere, end jeg kom, tænkte jeg, da jeg hørte om opholdet. Jeg tager nok derfra med nye ideer til at komme videre. Det er rart, at min kone Jytte er med, så kan vi støtte hinanden i at få brugt de nye metoder i vores hverdag derhjemme,” siger Børge Bjerre, 78 år.

En sygeplejerske i Sorø Kommunes Sundhedsklinik fortalte Børge om opholdet ’Naturen til bevægelse og pause’ hos REHPA.

”Muligheden for udeliv og aktiviteterne var vigtige. Vi har fået nogle øvelser, vi nemt kan tage med hjem og realisere på vores egen matrikel – eller i virkeligheden, hvor som helst. 10 minutter om morgenen i haven med en elastik, og så får man øget velvære. Det er jo en meget lille indsats, og så kan vi gå ind og få en kop varm morgente. Det er da privilegeret,” fortsætter Børge, der har som mål igen at kunne løbe 30-40 minutter hver anden dag, som inden han fik prostatakræft.

En af de andre deltagere på forløbet, Ebbe Lander på 65, fokuserer også på brugen af naturen:

”Jeg holder meget af naturen og har altid brugt den meget. Jeg synes, det giver god mening at prøve at inddrage naturen i healingen. Jeg har fået nye input til, hvordan jeg kan bruge naturen aktivt og måske kan gå mine ture på en lidt anden måde. Min kone er blandt andet mindfullness-instruktør, og jeg må indrømme at dét og yoga, vil jeg nok tage lidt mere til mig.”

Ingen rundkreds, men god stemning og grin

De to mænd havde inden deres ophold begge et vist forbehold over at skulle sidde i rundkreds og dvæle ved deres sygdom.

”Det har aldrig sagt mig noget at skulle sidde i rundkreds, men jeg vil gøre alt, der er muligt for at komme videre i mit liv. Jeg skal bestemme over kræften og ikke omvendt. Lige nu bestemmer den for meget. Men jeg har fået nogle nye redskaber her,” siger Ebbe.

Det har overrasket Børge, hvor lidt sygdom og diagnoser egentligt har fyldt blandt deltagerne.

”Jeg synes ikke, jeg er uhelbredeligt syg. For mig er det som at have fået en kronisk sygdom, men jeg kunne lige så godt være født med to overliggende tæer, som at leve med prostatakræft. Og jeg er heller ikke meget for at sidde i rundkreds og tale om sygdom. Men jeg er blevet overrasket over, hvor meget vi griner sammen. Allerede til frokost den første dag blev der grinet ved bordene og talt om alt muligt andet end diagnoser. Her er en glad stemning, hvor der faktisk ikke har været meget fokus på kræft,” fortæller Børge.

Fokus på mænd i forskningen

Udover at deltagerne på REHPAs forløb får en række redskaber, de kan bruge i deres hverdag, bidrager de også til forskning i rehabilitering og lindring.

”FC prostata er et fantastisk eksempel på, hvad fysisk træning kan. Men der er mange måder at arbejde med generelle senfølger og rehabiliteringsbehov, og REHPAs forskningsklinik er i fuld gang med at udvikle ny viden om det,” siger Annette Rasmussen, leder af REHPAs forskningsklinik.

Frem til 2019 er antal af mænd på REHPAs forløb vokset, men der har alle år været flere kvinder end mænd. De seneste år er antallet af mænd dog faldet.

”Vi skal have mændene på banen i forskningen af, hvordan rehabilitering gøres bedst for dem. Ellers ender det med, at ”kvinder laver rehabiliteringstilbud til kvinder”,” siger Annette Rasmussen.

REHPA vil gerne invitere flere mænd til at deltage i og evaluere et forløb med fokus på mestring af kræftrelaterede smerter. I uge 44 afvikles første del af forløbet. REHPA har også løbende andre forløb for mennesker med kræft, hvor mænd er underrepræsenteret. Her er deres bidrag og evaluering af, om indsatserne er brugbare, også vigtige.

REHPA-forløb:

REHPA-forløb er gruppebaserede forløb, med forskellige temaer og indhold. Forløbene er gratis og for borgere fra hele landet – du betaler dog for transporten til Nyborg. På forløbene kan du arbejde med dine behov – som kan være af fysisk, psykisk, social og/eller eksistentiel karakter. I nogle forløb har du mulighed for at have pårørende med. REHPA-forløb består oftest af to internatophold i Nyborg med en mellemliggende periode hjemme. Når du er i Nyborg får du enkeltværelse.

Sådan kommer du på et REHPA-forløb:

Din læge, enten din praktiserende læge eller læge på hospitalet, skal henvise dig til et forløb ved at sende en henvisning til REHPA.

Der er 20 deltagere på hvert forløb. Der er ikke garanti for at få en plads på et forløb. REHPA sammensætter holdet ud fra de indkomne henvisninger og de krav, der stilles i forbindelse med det enkelte forløb. Udover at forløbet har som mål at gavne dig, så vil du som deltager på REHPA-forløb også bidrage med viden, som kan gavne forskning i rehabilitering og lindring til mennesker med livstruende sygdom
Se mere om forløbene, og hvordan du bliver henvist: www.rehpa.dk under REHPA-forløb.