PROPA indkalder til

ordinært Landsmøde 2024

lørdag d. 27. april 2024 kl. 10:00 – 15:00 på

Milling Hotel PARK, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

  

I henhold til gældende vedtægter indkaldes til ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

09.00-10.00  Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke

10.00-10.15   Velkomst ved landsformand Tonny Clausen og Fællessang

10.15-13.00   Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af Hovedbestyrelsen.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden – læs Beretningen her.
  4. Fremlæggelse af årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår, med revisionens påtegning, til Landsmødets godkendelse.
  5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår.
  6. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
  7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på Landsmødet, skal skriftlig eller via e-mail være foreningens sekretariat i hænde senest fire uger før Landsmødet.

  1. Beslutning om antal af Landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer jf. §5, stk. 1., herunder antal valgte i lige og ulige år
  2. Valg til Hovedbestyrelsen
  • Valg af Landsformand i ulige år*)
  • Valg af to til tre bestyrelsesmedlemmer i lige år, og valg af et til to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  • Valg af tre suppleanter.
  1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
  2. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant.
  3. Eventuelt.

* PROPAs Landsformand Tonny Clausen fratræder af helbredsmæssige årsager. Ny Landsformand skal således vælges for den resterende del af valgperioden (1 år). PROPAs Hovedbestyrelse indstiller Poul Risom (Medlem af HB og Formand for Økonomiudvalget).

13.00 – 14.00  Frokost

14.00 – 14.45  Frank & Niller: Markedsførings- og Kommunikationsudvalgets formand Hans Jakob Helms gennemgår resultater fra Frank & Niller-kampagnen og planer for 2024, samt overrækkelse af Prostatakræftprisen

14.45 – 15.00  Overrækkelse af Frivilligprisen v. Børge Munksgaard,  og afslutning ved Landsformanden

15.00                Socialt samvær over et glas øl, vand eller vin

Hele programmet kan hentes som pdf her

Landsmøde 2024: Tilmelding og betaling

Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 200.
Frokost koster kr. 150 pr. person for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Tilmelding til Landsmødet er nødvendigt og sker på dette link:

TILMELDING LANDSMØDE 2024

Betalingen/ tilmeldingen skal være sket senest fredag den 29. marts 2024

Transport:
Der er gode parkeringsforhold ved konferencecentret (gratis).

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud, så vi kan nå at meddele det til hotellet.
Indbetalte beløb for frokost/deltagelse vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs Sekretariat på sekretariat@propa.dk eller tlf. 33 12 78 28 (kl. 10-14) senest den 14. april 2024.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PROPAs Sekretariat.

Vi har brug for din deltagelse! PROPAs Landsbestyrelse opfordrer vores medlemmer til stort fremmøde ved Landsmødet. Som medlem kan du få lejlighed til at fremkomme med dine synspunkter og gøre din mening gældende! Foreningen står over for mange spændende opgaver og har i den forbindelse stærkt brug for din hjælp i det organisatoriske arbejde. Har du lyst til at deltage i nogle af de mange opgaver, så henvend dig gerne til et af landsbestyrelsesmedlemmerne eller til én af vore talrige lokalafdelinger.

Vi glæder os til at se dig til Landsmødet