Hvorfor oprette et testamente?

Af Gitte Blixt, landssekretær i PROPA

Her kan du læse, hvorfor det er vigtigt at oprettet et testamente, og hvordan du gør. Du kan også læse, hvordan du betænker Prostatakræftforeningen PROPA i dit testamente, og hvad din arv går til, hvis du beslutter dig for dette. Det er lettere, end mange tror at oprette et testamente – og du er allerede godt på vej, når du har læst denne artikel.

 

Hvorfor er et testamente vigtigt?

I dit testamente tager du stilling til, hvem der skal arve dig, og hvad de skal arve. Dit testamente er din sikkerhed for, at ingen andre end dig selv bestemmer over det, som du efterlader dig, hvis du pludselig går bort.

Det er samtidig en stor hjælp for dine efterladte, at du har taget stilling til, hvad der skal ske med dine ejendele og værdier den dag, du ikke er her mere. Du kan altid revurdere og ændre dit testamente, hvis livet tager en ny drejning.

 

Hvem kan jeg testamentere til?

Du bestemmer selv, hvilke personer og organisationer, du vil testamentere til, men der skal naturligvis altid tages hensyn til tvangsarvinger, som er ægtefælle og/eller børn. Hvis du er gift og/eller har børn, kan du frit råde over ¾ af din formue i dit testamente, idet tvangsarven altid udgør ¼ af din formue. Hvis du hverken er gift eller har børn, råder du frit over hele din formue i dit testamente.

 

Hvad, hvis jeg IKKE opretter testamente?

Hvis du undlader at oprette et testamente, bestemmer arveloven fordelingen af din arv. Din ægtefælle og dine børn er dine primære arvinger, men øvrige slægtninge kan også komme i betragtning som arvinger.

Hvis du kun efterlader dig en ægtefælle, arver din ægtefælle det hele. Hvis du kun efterlader dig børn, arver børnene det hele. Og hvis du både efterlader dig ægtefælle og børn, går halvdelen af arven til din ægtefælle, mens den anden halvdel fordeles mellem børnene.

Hvis du ikke opretter et testamente, bliver din arv fordelt efter arvelovens arveklasser:

  1. arveklasse: Dine børn, børnebørn samt din ægtefælle. Hvis du ikke har nogle arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse.
  2. arveklasse: Dine forældre og deres børn og børnebørn. Hvis du ikke har nogle arvinger i 2. arveklasse, går arven videre til 3. arveklasse.
  3. arveklasse: Dine bedsteforældre og deres børn – men IKKE deres børnebørn. Dine fætre og kusiner er altså ikke arvinger ifølge arveloven.

Hvis du hverken har slægtninge i 1., 2. eller 3. arveklasse, overgår arven til statskassen.

 

Hvordan opretter jeg et testamente?

Der er fire skridt i processen med at oprette et testamente:

  1. Få overblik over din samlede formue. Det gør du nemmest ved at lave en liste over dine værdier (bolig, indbo, møbler, smykker, værdipapirer, livsforsikringer, bankkonti, kontanter m.m.) og din gæld (lån, kassekredit, restskat m.m.). Beregn din samlede formue ved at trække gælden fra din værdier.
  2. Skriv en liste over de personer og/eller organisationer, som du ønsker at betænke i dit testamente samt fordeling af dine værdier og formue til dem.
  3. Du kan selv skrive dit testamente – men det tilrådes, at du får hjælp fra en advokat, så det bliver juridisk korrekt.
  4. For at få testamentet indført i Centralregistret for Testamenter, skal testamentet underskrives og registreres hos en notar. Derved sikrer du, at testamentet vil blive fundet og dine ønsker blive opfyldt.

 

Kan jeg betænke PROPA – og hvordan?

Prostatakræftforeningen er fritaget for at betale afgift til staten. Så vælger du at betænke PROPA i dit testamente, går hele arven ubeskåret til Prostatakræftforeningen PROPAs arbejde.

PROPA har indledt et samarbejde med advokat Henrik Holmblad, Moltke-Leth Advokater A/S, Amaliegade 12, 1256 København K., tlf. 33 11 65 11, mail: hh@moltke-leth.dk, som gerne vil bistå – uden salær – i forbindelse med oprettelse af testamenter, hvor der også testamenteres til fordel for PROPA.

En velgørende organisation som PROPA skal ikke betale boafgift, hvorfor de beløb, som PROPA måtte blive betænkt med, kan gå til PROPAs oplysningsarbejde, – for et bedre liv for prostatakræftpatienter og hjælp til forskning vedrørende bedre diagnosticering af prostatakræft. Det vil i testamentet kunne bestemmes, at beløbet ikke skal indgå i PROPAs kapital, men kan bruges til uddeling i henhold til foreningens formål.

Du er velkommen til at kontakte advokat Henrik Holmblad, hvis du vil betænke PROPA.

 

PROPAs ansvar

I PROPA er vi meget bevidste om, at arv og gaver til os er givet i tillid til, at vi med vores patientstøtte og informationsarbejde kan forbedre behandling og livskvaliteten for både prostatakræftpatienter og deres pårørende. Vi tager denne opgave meget alvorligt og gør os umage med at forvalte arv og gaver med samme omtanke, som giveren har vist os.

Du kan sikre dine arvinger en større arv ved også at lade PROPA arve

Hvis du er enlig, og det f.eks. er dine søskende, der skal arve dig – eller du ønsker at testamentere din formue til en god ven, skal du overveje at benytte 30%-løsningen. Her indsætter du en bestemmelse i testamentet, hvor du testamenterer en del af arven til PROPA. Du kan testamentere 30% af arven efter dig, uden at dette betyder, at nettoarv til f.eks. dine søskende eller din ven reduceres. Det er alene afgiften til staten, der bliver reduceret.