Hvad er Medicinrådet?

 Af Ole Jensen, medlem af PROPAs Medicinudvalg

Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner. Medicinrådet vurderer, om nye lægemidler og nye indikationer kan anbefales som standardbehandling og udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger. Nye lægemidler vurderes i forhold til effekt, eksisterende behandling og pris. Det skal give lavere priser og lægemidler, der er til størst mulig gavn for patienterne. De fælles regionale behandlingsvejledninger er vurderinger af, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter inden for et terapiområde og dermed grundlag for ensartet høj kvalitet for patienterne på tværs af sygehuse og regioner.

föreskrivs inte för erektil dysfunktion av medicinska experter. Ett av problemen med den här produkten som länge har diskuterats är användningen av medicinen under graviditeten.

Medicinrådet består af tre enheder:

Rådet træffer beslutninger og udsteder anbefalinger om ibrugtagning af nye lægemidler og nye indikationer samt godkender fælles regionale behandlingsvejledninger. Fagudvalgene udarbejder protokoller og vurderinger af klinisk merværdi, og sekretariatet er overordnet metodeansvarlig og bistår arbejdet i fagudvalgene samt rådet.

Rådet består af 15 medlemmer og tre observatører og mødes ca. ti gange årligt. Rådet har nedsat 36 fagudvalg, et af dem er fagudvalget for kræft i blærehalskirtlen.

Til at betjene rådet og fagudvalgene er der et sekretariat, der består af 40 medarbejdere.

Fagudvalget for kræft i blærehalskirtlen består af 14 medlemmer, hvoraf vi er to patienter fra PROPA, Leif Otterstrøm og Ole Jensen.

Inden vi kunne deltage i møderne, skulle vi indsende en habilitetserklæring, der skal godkendes hver 6 måned.

Hvorfor skal der være patienter i udvalgene?

Det forventes, at patienternes viden og erfaring kan være med til at højne kvaliteten i udvalgenes vurdering af nye lægemidler og behandlingsvejledninger. Og de skal bidrage med erfaringer med sygdommen og de lægemidler, der bruges til at behandle den.

Vi har foreløbig været med til at vurdere om abiraterone acetate skal anvendes som standardbehandling af nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft på linie med docetaxel, som er standardbehandling i dag. På det første møde blev der udarbejdet en protokol med spørgsmål, som producenten af lægemidlet skulle svare på. På det andet møde blev svarene gennemgået, og der blev lavet en indstilling til Medicinrådet, der efterfølgende har anbefalet, at arbiraterone acetate ikke anvendes som standardbehandling, men kan overvejes til patienter, som ikke er kandidater til docetaxel. På Medicinrådets hjemmeside http://www.medicinraadet.dk/ kan man se hele Medicinrådets anbefaling.

Vi har deltaget i møderne på lige fod med de andre medlemmer, og vi er blevet hørt, men der har selvfølgelig været noget fagligt, som vi ikke har haft viden om.