Patientstøtte

Af Steen Jensen, bestyrelsesmedlem i Lokalgruppe Mors/Thy og medlem af Patientstøttegruppen

Mange prostatakræftramte mænd klarer sig med rådgivning fra de urologiske eller onkologiske afdelinger på hospitalerne, egen læge, familie, venner, naboer eller kolleger. Nogle gange er dette dog ikke tilstrækkeligt, idet alle de nævnte som hovedregel ikke har haft sygdommen selv, hvorfor de ikke altid kan besvare de spørgsmål, der trænger sig på. Eller man er usikker og får måske ikke lige spurgt om noget, som man først tænker på senere.

Undervejs i behandlingen kan der komme en situation, hvor man er usikker på, hvad det er, hvad der skal ske, og hvad en behandling måske kan medføre.

PROPA har oprettet en patientstøttegruppe bestående af frivillige, som hver især har gennemgået en af de forskellige behandlinger for prostatakræft samt har erfaring i at tale med andre patienter. Vi er ikke læger, men har forskellige oplevelser og erfaringer gennem de behandlinger vi har gennemgået. Oplevelser og erfaringer, både positive og det modsatte, som vi gerne vil dele med dig.

I patientstøttegruppen kan du også finde 2 pårørende, som kan yde støtte til ægtefæller, samlevende og børn. Patientstøttegruppens medlemmer har tavshedspligt, så du kan trygt ringe til os, og når du ringer, er du anonym. Både mænd og kvinder kan kontakte os. Hvis vi har tid, så taler vi sammen. Ellers aftaler vi et tidspunkt, hvor vi begge har tid.