Giv et bidrag

Som medlem af PROPA hjælper du os allerede sammen med de ca. 3.200 andre medlemmer, som betaler kontingent. Men vi vil gerne endnu bredere ud til alle prostatakræftramte mænd og deres pårørende i hele Danmark – og det kræver flere midler.

Hjælp os med at hjælpe!

Du kan gøre en forskel lige her og nu for de mere end 38.000 mænd og deres familier i Danmark, som lever med diagnosen prostatakræft i dag.

Prostatakræftforeningen PROPA arbejder som patientforening for, at prostatakræftpatienter og deres pårørende får den bedste behandling og støtte.

Og det nytter. Hver eneste dag hjælper vi prostatakræftramte i vores hotline, med vores informations-foldere, -guider og -videoer på nettet, på ambulatorier og hospitaler og på vores medlemsmøder og erfa-grupper over hele landet.  Men vi kan ikke gøre det alene.

Du kan hjælpe os ved at støtte os.

Hvordan kan man støtte?

PROPA er af myndighederne anerkendt som en velgørende forening. Det giver personer og virksomheder mulighed for at opnå fradrag for bidrag til PROPA.

For at gavegivere kan opnå fradrag indberetter PROPA til SKAT de modtagne beløb og gavegivers identitet (cpr-nr. for personer og cvr-nr. for virksomheder), forudsat at gavegiver har oplyst sin identitet.

PROPA indberetter de (og kun de) gavegivere, der har oplyst deres identitet og benytter kun identitetsoplysningerne til dette formål.

Der skelnes i lovgivningen mellem gaver og ydelser. ”Gaver” er bidrag, som er givet i det enkelte kalenderår, mens ”ydelser” er beløb, som gavegiver har forpligtet sig til at give hvert år, i minimum 10 år, i form af et gavebrev.

For 2019 er det maksimale fradragsberettigede gavebeløb kr. 16.300 pr. person.

Der gælder særlige regler, såfremt samlevende ægtefæller vil give en fælles gave.

propa.dk/stoet-os kan du læse mere om reglerne for fx gavebrev og gaver fra virksomheder.

Sådan indbetales gavebeløb

Med anvendelse af MobilePay

Du kan indbetale via MobilePay på 66587.

Husk at angive navn og evt. cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag

Med anvendelse af Netbank

Foreningens bankkonto er i NORDEA Bank, reg.nr. 2253 og konto nr. 5498 710 362.

Husk at angive cpr/cvr-nr. i tekstfeltet, hvis du ønsker at opnå skattefradrag.

Bidrag ifm. bisættelse/ begravelse

Hvis du ønsker, at der skal doneres til PROPA i forbindelse med et dødsfald kan der eksempelvis skrive følgende i dødsannoncen efter de personlige data:

“I stedet for blomster kan man betænke Prostatakræftforeningen PROPA på

MobilePay 66587 eller reg.nr. 2253 – konto nr. 5498 710 362, mrk. afdødes navn”.

Alle beløb gør en forskel

I PROPA er vi meget bevidste om, at arv og gaver til os er givet i tillid til, at vi med vores patientstøtte og informationsarbejde kan forbedre behandling og livskvaliteten for både prostatakræftpatienter og deres pårørende. Vi tager denne opgave meget alvorligt og gør os umage med at forvalte arv og gaver med samme omtanke, som giveren har vist os.

På forhånd tak, fordi du vil gøre en forskel – det nytter.