Fokus på mænds sundhed i bladet ‘helse’

Magasinet helse bringer i maj-udgaven, som udkommer den 11. maj 2021, artiklen: Er det en sygdom at være mand? med deltagelse af bl.a. Svend Aage Madsen, forskningsleder, chefpsykolog og formand for FORUM FOR MÆNDS SUNDHED samt PROPAs Landsformand Tonny Clausen.

Uddrag fra artiklen:

Prostatakræft er en af de sygdomme, der hører under viften “mandesygdomme”, som alle er udfordrende på det punkt, at de rammer mænd. For den kulturelle arv om manden som den stærke, samt et system, der kan have svært ved at rumme manden betyder, at mænds dødelighed bredt set er højere end kvinders, og en del prostatakræftpatienter bliver aldrig opdaget.

 

Hvert år får mere end 4000 danske mænd konstateret prostatakræft. Næsten lige så mange, som får konstateret brystkræft og overlevelsesprocenten efter både et år fem år er næsten identisk for de to sygdomme. Alligevel fylder snakken om prostatakræft meget mindre i samfundet, og det er et problem, mener formand for prostatakræftforeningen Propa, Tonny Clausen. For ham at se, er en af sygdommens største udfordringer det manglende kendskab til og viden om den blandt mænd. Og en måde at udbrede den viden, er ved at tale om sygdommen i samfundet.

Du kan læse artiklen på side 34-37 i bladet her.

Læs også de efterfølgende sider med fokus på prostata.