Økonomisk støtte til dig, der har prostatakræft

 Af Gitte Blixt, PROPA Landssekretær

 

Det kan næsten ikke undgå at påvirke økonomien, når man får en diagnose med prostatakræft. Man skal måske igennem et længere behandlingsforløb, hvor vejen tilbage til en normal hverdag og for nogen et normalt arbejdsliv kan være lang – og påvirke økonomien for langt de fleste.

Vidste du, at du faktisk kan få økonomisk hjælp, som vil kunne dække en lang række af dine udgifter?

PROPA Nyt har hentet inspiration i Netdoktor.dk’s nyhedsbrev om prostatakræft og videreformidler en oversigt over økonomisk hjælp:

 

Forsikring

Det er en god idé at tale med dit pensionsselskab og dit forsikringsselskab, hvis du får diagnosen prostatakræft. Du kan være forsikret mod kritisk sygdom gennem din pensionsordning eller dit forsikringsselskab, hvilket kan betyde, at du får udbetalt et engangsbeløb ifm. sygdommen.

I nogle tilfælde dækker forsikringen også tab af erhvervsevne. Det kan sikre dig en løbende indkomst, selv hvis du ikke længere kan arbejde på grund af sygdommen eller behandlingen.

Du kan læse mere om forsikring ved kritisk sygdom på Forsikringsoplysningens hjemmeside her:

   

Transport til og fra sygehuset

Hvis du bor mere end 50 kilometer fra sygehuset, kan du få betalt transporten, når du skal til og fra behandling. Du er også omfattet af transportgodtgørelsen, hvis du er pensionist, eller hvis du ikke er i stand til at tage offentlig transport ind til sygehuset og hjem igen.

Læs mere om betaling af transportudgifter på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside her:

   

Tilskud til medicin

Der findes forskellige former for medicintilskud. I de fleste tilfælde er det lægen, der skal søge om tilskuddet.

Du kan læse mere om forskellige tilskud til medicin på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside her:

     

Tilskud til hjælpemidler, fx bleer

Din kommune skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvis du er ramt af inkontinens og har brug for bleer hver dag, kan du bede kommunen vurdere, om du kan få støtte.

Du kan læse mere om tilskud til bleer på PROPAs hjemmeside her:

    

Tilskud til psykologsamtaler

Både prostatakræftpatienten og den pårørende kan have behov for at tale med en psykolog om sygdommen – og det kan der også søges tilskud til. Man kan få dækket 60 procent af udgifterne til psykologen, og tilskuddet gælder 12 konsultationer.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få yderligere tilskud i nogle tilfælde, hvor den offentlige sygesikring ikke dækker.

Læs mere om tilskud til psykologsamtaler på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside her:

   

Økonomisk hjælp til efterladte

Som pårørende kan du i nogle tilfælde få økonomisk hjælp, hvis din samlever eller ægtefælle dør af sin kræftsygdom. Er du pensionist, og var din samlever/ægtefælle også førtids- eller folkepensionist, har du ret til at få udbetalt dennes pension i tre måneder efter dødsfaldet. Det kaldes ’Efterlevelsespension’.

Læs mere om Efterlevelsespension på ÆldreSagens hjemmeside her:

Det er i nogle tilfælde også muligt at få økonomisk hjælp til begravelsen. Beløbets størrelse afhænger af faktorer som formue, familieforhold og eventuelt ægtefælles formue.

Læs mere om begravelseshjælp på Borger.dk her:

Der er altså flere muligheder for at søge økonomisk støtte, når sygdommen rammer – og det kan måske være med til at tage lidt af presset i hverdagen. Ovenstående er blot et udvalg af de muligheder, der findes.

    

Se Kræftens Bekæmpelses liste over muligheder for økonomisk og juridisk hjælp her:

   

Kilder: Netdoktor.dk, Kræftens BekæmpelseForsikringsguidenÆldre Sagen og Borger.dk

Netdoktors nye nyhedsbrev om prostatakræft

I Netdoktors nyhedsbrev om prostatakræft kan du blive meget klogere på sygdommen. Læs bl.a. om andres personlige historier med prostatakræft, og få gode råd til livet med prostatakræft. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her:

https://nyhedsbreve.netdoktor.dk/nyhedsbreve/prostatakraeft/