Afskaffelse af kilometertaksten giver en millionbesparelse

Af journalist Britt Nørbak

Tinna Kjær Poulsen er leder af Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland. Ifølge hende lever regionen stadig op til sine forpligtelser, men hun anerkender, at nogle patienter oplever ændringen i patientbefordringsniveauet som en ulempe. Hun kommenterer ikke på konkrete patientsager, men giver svar på generelle spørgsmål om ændringen.

Tinna Kjær Poulsen er leder af Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland. Foto: Privat

Hvorfor er det ikke længere muligt at køre i privat bil til sygehusbehandling og få befordringsgodtgørelse?
– Som udgangspunkt er man som patient selv ansvarlig for transporten til og fra sygehusbehandling. Ifølge Sundhedsloven kan patienter i visse situationer have ret til enten befordring eller befordringsgodtgørelse. Patienter, der kan benytte offentlige transportmidler kan søge befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger minimumstaksten. Det er ikke et krav, at patienter gør brug af offentlige transportmidler, men de skal kunne benytte dem. Kan de det, må de gerne køre i privat bil og efterfølgende søge om befordringsgodtgørelse. Patienter, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan tilbydes FlexSygehusTaxa, hvis de opfylder kriterierne. Hvis de har særlige skånehensyn, som ikke kan tilgodeses i en FlexSygehusTaxa, sidder vi klar på telefon 97 64 80 30 mandag til fredag kl. 08-12 og vil gerne i dialog.

Hvad ligger til grund for ændringen?

– Sundhedsvæsenet er under pres, og ændringen sker med et ønske om at prioritere penge til behandling fremfor befordring. Den millionbesparelse, som regionen opnår ved at ændre serviceniveauet, kan overføres til kerneydelsen: drift af sygehusene.

Hvilke muligheder har man som patient, hvis man ikke er enig i et afslag på befordringsgodtgørelse?

– Hvis man får afslag på enten FlexSygehusTaxa eller befordringsgodtgørelse, må man gerne ringe til os. Det kan jo være, at man har nogle tungtvejende helbredsmæssige skånehensyn, som ikke er ordentligt belyst. Det er altid en god ide at ringe til os, inden man eventuelt klager til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nogle patienter har ikke overskud til at klage over afslag, slet ikke hvis de er nummer 35 i telefonkøen, når de ringer. Hvilke muligheder har de?

– Vi holder konstant øje med vores telefonkø. Hvis køen er lang, indsætter vi flere ansatte til at besvare opkald. Derfor kan ventetiden fra nummer 35 til nummer 2 i køen være kort. Den gennemsnitlige ventetid ligger på cirka fem minutter.

Hvorfor er det ikke dyrere at tilbyde patienter FlexSygehusTaxa frem for at give dem befordringsgodtgørelse for kørsel i privat bil?
– I konkrete tilfælde kan det være dyrere at køre med FlexSygehusTaxa. Det har man fra politisk side vidst, men samlet set forventer regionen en millionbesparelse i 2019 på patientbefordring.

Hvor lang transporttid risikerer patienterne med FlexSygehusTaxa i forhold til direkte kørsel i egen bil?
– Der må højst være tre patienter i en FlexSygehusTaxa, og der kan blive en ekstra køretid på 100%. Hvis man har én times kørsel fra hjem til sygehus, kan man risikere to timers kørsel hver vej, hvis man benytter FlexSygehusTaxa.

Skal alle patienter forbi lægen for at få vurderet, om de kan få bevilget FlexSygehusTaxa?
– Nej, ingen patienter skal forbi lægen. De patienter, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan ringe til os mellem kl. 08-12. Så visiterer vi til en FlexSygehusTaxa, hvis de opfylder visitationskriterierne. Ser man sig helbredsmæssigt ikke i stand til at køre i FlexSygehusTaxa, vurderer vi, om der skal indhentes lægefaglig dokumentation på omfattende skånehensyn.

Flere patienter er kommet i klemme, blandt andre prostatakræftpatient Steffen Bro. Læs hans historie her.

Læs svar på flere spørgsmål om patientbefordring på Region Nordjyllands hjemmeside:
https://rn.dk/da/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-som-patient/Patientbefordring/Ofte-stillede-spoergsmaal