Vurdering af kirurger, som udfører robotassisteret radikal fjernelse af prostata

Vi søger deltagere, der vil vurdere, om robotkirurger med forskellig erfaring er gode nok til at fjerne prostata. Formålet med projektet er at sammenligne, hvordan kirurger og personer uden sundhedsfaglig baggrund vurderer kvaliteten af en robotkirurgisk fjernelse af prostata. Kan fremtidens patienter selv vurdere, hvem de gerne vil opereres af?

   

I ser videoer af en operation, udført på en simulator og vurderer disse ved hjælp af et scoringsskema til robotkirurgi. Alle får en skriftlig introduktion til opgaven og scoringsskemaet, inden de går i gang.

Vi håber, du vil deltage og dermed hjælpe med at forbedre uddannelsen af kirurger. Det er en forudsætning, at du har adgang til en computer med internet, da forsøgsoplysninger og selve forsøget foregår på internettet.

Det samlede tidsforbrug er ca. 5 timer, der kan deles over flere gange. Det er anonymt og frivilligt at deltage, og du har altid muligheden for at trække dig fra forsøget. Dine besvarelser vil blive behandlet anonymt og fortroligt.

   

Kunne du tænke dig at deltage i projektet, så klik på nedenstående link og udfyld oplysningerne om dig selv, så kontakter jeg dig via E-boks.

https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=HXEFHTE7CH

   

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at skrive en mail på

rikke.groth.olsen.01@regionh.dk

   

Med venlig hilsen

Rikke Groth Olsen, projektansvarlig forsker
Professor Lars Konge, Ph.d. og forskningsleder

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES)