Nedjustering af patientbefordringsniveauet vækker undren

Af Britt Nørbak

Med virkning fra 1. januar 2019 fjernede det nordjyske regionsråd den kilometertakst, som hidtil har været gældende for kørsel i privat bil til sygehusbehandling. Flere patienter er kommet i klemme, blandt andre prostatakræftpatient Steffen Bro.

Steffen Bro undrer sig Foto: Privat

Da Steffen Bro i 2018 påbegyndte behandling for prostatakræft på Aalborg Sygehus, kørte han selv til behandling fra sit hjem i Nykøbing Mors. Han fik uden problemer udbetalt befordringsgodtgørelse for kørsel i privat bil. I slutningen af 2018 modtog han et brev om, at det nordjyske regionsråd havde ændret praksis og fremover ikke ville yde godtgørelse ved kørsel i privat bil. Han forventede ikke, at det ville påvirke hans situation og fortsatte derfor med at køre i privat bil til og fra behandling i 2019.

– Reglerne om patientbefordring er jo ikke blevet ændret, selv om Region Nordjylland har valgt at fjerne den kilometertakst, som hidtil har været gældende for kørsel i egen bil. Jeg er 74 år og pensionist og har mere end 50 km mellem hjem og behandlingssted. Jeg har ret til befordringsgodtgørelse, når den samlede befordringsudgift med offentlig transport overstiger 43 kr. Det er helt acceptabelt, at jeg i 2019 kun vil få udbetalt befordringsgodtgørelse svarende til minimumsbeløbet for den billigste form for offentlige transport og ikke længere kilometertaksten, siger han.

Men Steffen Bro fik afslag på befordringsgodtgørelse med den begrundelse, at hvis han havde søgt om FlexSygehusTaxa, var det blevet bevilget. Regionen mener, at patienter kun har ret til befordringsgodtgørelse, hvis regionsrådet har besluttet, at regionens serviceniveau indeholder muligheden for at få befordringsgodtgørelse ved kørsel i privat bil som alternativ til gratis befordring. Med andre ord skal Steffen Bro nu benytte sig af FlexSygehusTaxa, som må formodes at være dyrere end kørsel i privatbil.

– Jeg kan tidligst søge om FlexSygehusTaxa fjorten dage før og senest fem dage inden behandlingen. Det er i flere tilfælde ikke muligt, da behandlingstiderne ofte tildeles med få dages varsel. I disse sparetider giver det heller ingen mening, at Region Nordjylland vil betale for at fragte mig i taxa til og fra sygehuset, når jeg gerne vil køre i privat bil og er indstillet på, at jeg kun får befordringsgodtgørelse svarende til det billigste transportmiddel som for eksempel en busbillet, udtaler Steffen Bro. Han har tidligere været ansat hos Morsø Kommune og har sat sig godt ind i reglerne for patientbefordring.

– Paragraf 30, stk. 2 siger, at: ’Befordringsmidler omfatter offentlige transportmidler, herunder bus tog, færge, taxa og privat bil m.v.’ Når jeg er pensionist og har mere end 50 km til sygehuset, har jeg ret til befordringsgodtgørelse, uanset om jeg kører i privat bil eller i hestevogn, som ‘m.v.’ reelt kan dække over, understreger Steffen Bro og tilføjer:

– Det bliver ikke lettere for os patienter, når der i vores indkaldelser står, at vi som hovedregel selv skal sørge for vores transport, og der desuden står, at hvis vi ønsker befordringsgodtgørelse, så skal vi gøre det på hospitalsafdelingen i forbindelse med besøget. Hvor mange patienter er i stand til at gennemskue det?

Klager og læserbreve

Steffen Bro mener, at regionen er på kant med lovgivningen, selv om han ved henvendelse til Region Nordjylland har fået oplyst, at alle regioner tolker reglerne på samme måde. Han har valgt at sætte fokus på problematikken ved at skrive læserbreve, klage over afgørelsen i sin egen sag, kontakte PROPA og tale med et medlem af Forretningsudvalget og Regionsrådet i Region Nordjylland. Han håber, at flere patienter vil være med til at løfte i flok og dermed påvirke politikerne.

– Fordi flere regioner begår den samme fejl, bliver det ikke korrekt. Jeg er blevet lovet af et regionsrådsmedlem, at sagen bliver taget op i Forretningsudvalget, og det er da en begyndelse. Men der skal ske mere end det. Jeg overvejer at politianmelde Region Nordjylland for at få afgjort, om der er tale om en lovovertrædelse.