Er du blevet behandlet for prostatakræft i udlandet?

 Så vil PROPA bede dig om at udfylde et spørgeskema.

Af Niels Einer-Jensen, Formand for PROPAs Medicinudvalg

PROPA bliver jævnligt kontaktet af mænd, der ønsker at høre om muligheden for at blive behandlet for prostatakræft i udlandet – også selvom det koster penge. PROPA har ingen oversigt over behandlingsmuligheder og deres resultat. Foreningen har derfor besluttet at spørge sine medlemmer: Er du blevet behandlet i udlandet – hvad fik du ud af det?

PROPAs Medicinudvalg har udarbejdet et spørgeskema og beder om besvarelser. Spørgsmålene handler om sundhedsvidenskabelige metoder – vi har ikke inkluderet alternativ medicin. Alle besvarelser er anonyme, dit navn kan ikke knyttes til besvarelsen. Der findes (os bekendt) ikke en undersøgelse af behandling i udlandet, derfor er det vigtigt, at alle med udenlandserfaringer udfylder spørgeskemaet. Det er Medicinudvalgets håb, at undersøgelsen på sigt kan forbedre kræftramte mænds mulighed for at fatte en kvalificeret beslutning om at risikere helbred og bruge rigtig mange penge. Undersøgelsens besvarelser vil blive bearbejdet til en artikel til PROPA Nyt.

Medicinudvalget mener, det danske sundhedssystems behandling af patienter med prostatakræft som helhed er rimelig god, men at det for enkeltpersoner i en desperat situation kan være fristende at søge behandling i udlandet – men undersøgelsen skal ikke opfattes som en opfordring til at søge behandling i udlandet. Medicinudvalget mener, at nogle behandlinger bliver indført (for?) langsomt i Danmark pga. pengemangel og mangel på kvalificerede læger (generel MR-scanning af ny-diagnosticerede er et eksempel) eller en meget restriktiv holdning, der medfører (for?) langsom accept af nye metoder (radioaktiv Lutetium, Radium). Enkeltpersoner skal derfor have mulighed for at vælge.