Virker immunterapi på patienter med fremskreden prostatakræft?

   

Nyt forsøg på afdelingen for Kræftbehandling på Herlev Hospital skal undersøge effekten og sikkerheden af immunterapi i kombination med strålebehandling hos patienter, der har prostatakræft, som ikke kan fjernes med en operation (stadie 4). Det skal undersøge om immunsystemet kan aktiveres til at bekæmpe kræftsygdommen.

    

Baggrund for forsøgsbehandlingen

Behandlingen til patienter med fremskreden kræft i prostata er normalt kemoterapi og anti-hormonbehandling. Når standardbehandlingerne ikke længere virker mod kræftsygdommen, findes der ingen anden tilgængelig kræftbehandling.

Lægerne vil derfor gerne forsøge en ny behandling, hvor de kombinerer immunterapi med strålebehandling for at aktivere dit immunsystem til at bekæmpe kræftsygdommen.

   

Lægemidler

I forsøget afprøves to lægemidler, som betegnes som immunterapi: Nivolumab og ipilimumab. Nivolumab bruger man allerede til at behandle modermærkekræft, lungekræft og nyrekræft. Det kombinerer man i dette forsøg med ipilimumab, som er godkendt til patienter med modermærkekræft.

Forskning har vist, at det kan give gavnlige resultater, hvis man kombinerer immunterapi med strålebehandling mod nogle kræftsygdomme.

Lægerne vil derfor tilbyde immunterapi med eller uden strålebehandling. Der er tale om såkaldt stereotaktisk strålebehandling, hvor man får nogle få behandlinger med høj dosis mod et afgrænset område.

I dette forsøg vil det være første gang, at nivolumab og ipilimumab kombineres og gives med eller uden strålebehandling til patienter med prostatakræft.

   

Målet med forsøget er at:

 • Undersøge effekten og sikkerheden af nivolumab plus ipilimumab med eller uden strålebehandling
 • Undersøge, hvordan immunterapi i kombination med strålebehandling virker, og om immunsystemet kan aktiveres til at bekæmpe kræftsygdommen.

   

Du kan deltage i forsøget, hvis:

 • Du har prostatakræft (adenokarcinom eller lavt differentieret karcinom)
 • Mindst 2 kræftområder, der kan udmåles på en scanning målbar læssioner jf. RECIST 1.1
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Kræften har udviklet sig, efter du har fået behandling med abirateronacetat, enzalutamid eller forsøgsbehandling OG taxanbaseret kemoterapi
 • Du er blevet kirurgisk eller medicinsk kastreret
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig til, at du kan deltage i forsøget

    

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis:

 • Kræften har spredt sig til hjernen og du ikke tidligere har modtaget behandling for dette eller du har symptomer fra hjernemetastaserne
 • Du tidligere har fået behandling med visse antistoffer (anti-PD1, anti-PD-L1, anti-CD137 eller anti-CTLA4) eller noget andet antistof eller lægemiddel, der virker på samme måde
 • Du har en autoimmun sygdom
 • Du ud over kræften har en anden aktiv livstruende sygdom
 • Du er alvorlig overfølsom over for indholdstofferne i ipilimumab og nivolumab, og monoklonale antistoffer
 • Du har HIV eller en AIDS relateret sygdom
 • Du har haft kronisk hepatitis B elle C

Du kan læse mere om forsøgsmetode, selve behandlingen og bivirkninger her:

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/forsoegsbehandling/find-forsoegsbehandling/2943/

   

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus.

Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.