Second Opinion?

 Af Niels Einer-Jensen, tidl. formand for Medicinudvalget

Second Opinion er et begreb, der ofte anvendes i sundhedsdiskussioner. Det dækker over, at en patient indhenter en vurdering af sin sygdom og dens behandling fra en ny læge. Det kan en patient få lyst til, hvis han/hun føler mangel på respekt eller viden hos lægen, eller hvis patienten tvivler på lægens eller behandlingens kvalitet. Det er min fornemmelse, at begrebet second opinion anvendes om flere forskellige muligheder, og at der hersker tvivl om patientens rettigheder.

Der findes i Danmark en speciel regel, der omtales som ’second opinion’, men som egentlig skulle kaldes eksperimentel behandling. Hvis en læge føler, hans/hendes evner og muligheder for at behandle en kræftsygdom er udtømte, kan lægen søge et specielt nævn om en second opinion. Hvis ansøgningen godkendes, vil patienten blive overført til gratis behandling på et andet dansk eller udenlandsk hospital. Læg mærke til, at det er lægen, der anser sine muligheder for udtømte. Det er en gratis ordning, den benyttes af nogle hundrede danske kræftpatienter hvert år. Det er sjældent denne ordning, patienter tænker på, når de taler om second opinion.

Enhver kan bede om en second opinion fra en anden læge eller sygehus i ind- eller udland. Problemet er, at det i princippet ikke er gratis, for det er ikke en rettighed. Både i Danmark og andre steder, kan det blive opfattet som en privat konsultation, der koster kassen. Måske vil den nye læge forlange scanninger og laboratorieanalyse og flere konsultationer. Det er dyrt, men dejligt – så vær altid sikker på, at du ved, hvad du kaster dig ud i. Hver region har et patientkontor, der kan fortælle om dine muligheder. Det er vigtigt at ansøge og få bevilling på forhånd.

Nogle behandlende læger bliver sure, når en patient beder om hjælp for at få en second opinion. Det kan de ikke tillade sig, for du kæmper for din overlevelse. Det burde lægen kunne forstå uden at blive tøsefornærmet. Det er min opfattelse, at du ikke skal være bange for at spørge – hvis lægen bliver fornærmet, er det på høje tid at skifte. Forlang f.eks at få en anden læge på samme sygehus. Det er muligvis ikke en rettighed, men jeg tror ikke mange sygehuse vil nægte at følge dit ønske.

Der er frit sygehusvalg i Danmark – du er ikke bundet af én læge, ét sygehus eller én region. Mit råd er, at du skal skifte, hvis du tvivler på kvaliteten. Du skal ikke finde dig i en dårlig læge eller en person, du mistror. Men pas på ventetider, de kan blive længere for dig end for den nye regions egne patienter (selvfølgelig ikke efter reglerne, men i den virkelige verden). Du har krav på topkvalitet og gratis behandling. Til gengæld må du forvente udgifter til transport udenfor egen region – du kan få detaljer fra patientkontoret.

Fortæl de involverede om dine problemer. Skriv dine spørgsmål ned inden konsultationen.  Læger og sygehuse er som regel fornuftige og vil lytte til dig. I langt de fleste tilfælde kan du tale dig til rette uden at skulle starte en krig.

Heldigvis er mange danske læger forstående overfor ønsket om en second opinion og giver en konsultation på ”firmaets regning”. Den er derfor uden omkostning for dig. Så er alle glade. Men husk at spørge inden, for det er ikke en rettighed.