Nanoknife – Elektriske stråler tog kræftknuderne i prostata

Af Jens Chemnitz Povelsen, journalist, medlem af PROPAs kommunikationsudvalg

 

Skanderborg-ingeniør valgte at blive behandlet med NanoKnife-metoden på privatklinik i Tyskland.
Så undgik han impotens og inkontinens. Til gengæld måtte han punge ud med knap 200.000 kr.

Så vidt vides er der indtil nu kun fem danskere, der har valgt at få bugt med prostatakræft ved hjælp af NanoKnife, en ny eksperimentel
behandlingsform ved brug af elektrisk strøm. En af dem er Finn L. Hansen, 59-årig ingeniør i Skanderborg, der frasagde sig de traditionelle behandlingsmuligheder i Danmark til fordel for NanoKnife-behandlingen på en privat klinik i Tyskland. Foreløbig med det glædelige resultat, at kræftknuderne er væk – og det er så også de knap 200.000 kr., Finn L. Hansen samlet set har betalt i forbindelse med behandlingen.

  

Finn L. Hansen

-Når man kender til de alvorlige bivirkninger og mange problemer, der ofte følger af operation og kemo, så er de penge givet godt ud, fastslår Finn L. Hansen. Hans første møde med prostatakræft ligger tilbage i 2007, hvor hans far fik konstateret sygdommen. Anbefalingen fra lægerne lød på, at sønnen skulle få kigget på sine PSA-tal. Det gjorde han så løbende, og ultimo 2013 var tallet steget så meget, at han på Skejby Sygehus fik taget en biopsi. Fra da af stod det klart, at Finn L. Hansen havde en behandlingskrævende prostatakræft.

-Jeg gjorde egentlig klar til at tage imod tilbuddet om en operation – men samtidig brugte jeg også en masse tid på at undersøge, hvad der kunne være af alternative muligheder. Her fandt jeg ud af, at man på Prostata-Center i Offenbach am Main havde gode resultater med den meget skånsomme NanoKnife-metode, idet der blandt de ca. 100 behandlede ikke var forekommet tilbagefald. Det var ikke mit indtryk, at urologerne i Danmark var særligt optaget af denne mulighed, men der var dog en sygeplejerske, som syntes det lød meget interessant – og så, efter gode råd fra Kræftens Bekæmpelse, var det bare afsted de 800 km til Offenbach, fortæller Finn L. Hansen.

  

  

Prostata-Center i Offenbach har inden for de seneste år fået betydelig erfaring med NanoKnife-behandling, som er uden smerter og som i langt de fleste tilfælde ikke fører til impotens og inkontinens. Efter det første besøg hos centrets grundlægger og chef, professor Michael K. Stehling, var Finn L. Hansen klar til at gå videre i det spor. Ved næste besøg i Offenbach nogle uger senere fik han en MRI-scanning, der pga. den lave Gleason-score ikke helt klart viste udbredelsen af kræften. Ved det tredje besøg stod den derfor på en avanceret 3D biopsi, hvor 34 nåle tog i alt 68 biopsier, og viste en Gleason-score på 7a. Så var der ikke længere tvivl om diagnosen: 3D-billedet afslørede to tumorer i prostata.

-Her sad jeg så over for et team af specialister med professor Stehling i spidsen. Efter en meget grundig gennemgang blev det besluttet, at jeg i april 2014 kom på det fjerde besøg, for i fuld narkose at få angrebet kræftknuderne med elektrisk strøm via NanoKnife-metoden, fortæller Finn L. Hansen, der dagen efter kunne vende hjem til Skanderborg.

På privatklinikken i Offenbach er man opmærksom på, at nogle patienter efterfølgende kan risikere infektioner. Finn L. Hansen fik blærebetændelse, som måtte behandles i tre omgange på Skejby Sygehus. Otte uger efter operationen var han igen i Offenbach – det femte besøg – hvor en MRI-scanning viste, at kræftknuderne var bukket under for den elektriske strøm, som havde slået ca. halvdelen af prostataen ihjel.

Hos Prostata-Center oplyses det, at der blandt de ca. 200 patienter, der indtil nu har været gennem den eksperimentelle NanoKnife-behandling, ikke er noget tilfælde af tilbagefald.

– Nu holder jeg bare øje med PSA-tallene – og så har jeg naturligvis store forhåbninger til, at heller ikke jeg får tilbagefald, lyder det optimistiske budskab fra Skanderborg.