Ny behandling af prostatakræft til kastrationsresistente patienter uden metastaser

Nu har Medicinrådet godkendt 2 nye medicinske behandlinger til patienter, der er blevet resistente overfor kastrationsmedicin, og som er i risiko for at udvikle metastaser, men hvor det endnu ikke er sket. Medicinerne hedder Apalutamid og Darolutamid og kan tilbydes, hvis lægerne vurderer, at det er den rette behandling.

   

Patienter med prostatakræft, som har været i behandling med antihormoner (kastrationsmedicin) i en længere periode, og for nogle en årrække, risikerer, at behandlingen efterhånden mister sin virkning, og at PSA-tallet derfor begynder at stige igen.

Apalutamid og Darolutamid sammen med kastrationsmedicin har i en international undersøgelse, med bl.a. deltagelse af danske patienter, vist at give en forlænget overlevelse og længere tid til udvikling af sygdommen sammenlignet med kastrationsmedicin alene.

Spørg din behandlende læge til råds, hvis du er i tvivl om, det er en behandling, der kan gavne dig.

UDDRAG FRA SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT:

”Vi er meget glade for, at Medicinrådet har vurderet den tilgængelige evidens på området og vurderet, at behandlingen er til gavn for patienter. De nyeste resultater (fremlagt på ASCO-GU-kongressen i foråret 2021, red.) bekræfter, at alle tre studier, der har undersøgt disse tredjegenerations-anti-androgener mod nmCRPC (apalutamid, darolutamid, enzalutamid), har vist forlænget overlevelse for patienterne sammenlignet mod placebo.”

”Det står derfor soleklart, at patienter i den situation bør tilbydes behandlingen,” skriver Andreas Røder. 

”Det er vigtigt, at urologer bliver særligt opmærksomme på at intensivere overvågningen af patienter i kastrationsbehandling uden tidligere metastaser, men som har begyndende PSA-stigning,” skriver han i artiklen.