Foredrag om ”Positivitet” i februar i Nordjylland

 Af Ole Kinnerup, formand for Region Nordjylland

 Invitationen lød: “Kom til et inspirerende foredrag om, hvad du kan opnå ved at vælge positivitetens og livsglædens vej, når du er ramt at alvorlig sygdom. Hvad er positivitet? Hvad kan positivitet bidrage med? Hvordan kommer du i gang med at være mere positiv? Hvordan kommer du væk fra negativiteten?”

… og det var der rigtig mange, der gerne ville høre mere om: 60 tilmeldte + det løse!

Foredragsholder psykolog Jytte Berg

Foredragsholder psykolog Jytte Berg tog udgangspunkt i sin erfaring som psykolog og i Barbara Fredricsons bog om “Positivitet!

Deltagerne fik noget at tænke over og forholde sig til.

Foredraget havde karakter af workshop. Korte oplæg suppleret med praktiske øvelser, med mulighed for at reflektere over forskellen mellem at sanse og at tænke. Der blev sat fokus på at være nærværende her og nu og at adskille sig fra de negative tanker, der konstant trænger sig på.

Ifølge Jytte Berg er der forskningsmæssig dokumentation for, at positivitet kan medvirke til øget sundhed og forbedret livskvalitet bl.a. som følge af øget produktion af kroppens belønningsstoffer dopamin og oxytysin.

Både positive og negative følelser har deres berettigelse. Mens negative følelser får os til at tage os i agt og indsnævre vores opmærksomhed, får positive følelser os til at udvide opmærksomheden og være kreative og opfindsomme. Det vigtige er ikke at bortskaffe negative følelser, men derimod at der er en sund balance mellem positive og negative følelser. Forholdet skal helst være 3 – 1, hvis vi skal holde os sunde.

Der var mange, som syntes godt om foredraget, fordi der var praktisk opmærksomhed på positivitet. Et vigtigt middel til at fastholde sin positivitet er at bruge sanserne og mærke sine oplevelser frem for at synke ned i de triste og automatiske tanker.