Kolesterolmedicin mod prostatakræft

Af John Pedersen, bestyrelsesmedlem i lokalgruppe Nordsjælland

Ny forskning tyder på, at de såkaldte statiner, som er et hyppigt brugt lægemiddel mod for højt kolesterol, også har gavnlig effekt mod prostatakræft.

 En gruppe forskere fra Kræftens Bekæmpelse, Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, Københavns Universitet, Viborg Hospital og Syddansk Universitet har nu offentliggjort den hidtil største undersøgelse af statinernes effekt på prostatakræft. Forskerne har analyseret data fra næsten 32.000 danske mænd med prostatakræft i perioden 1998-2011.

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen viser, at de prostatakræftpatienter, som er i kolesterolsænkende behandling med statiner, har næsten 20 pct. lavere risiko for at dø af prostatakræft end de mænd, der ikke får statiner. Statinernes effekt er størst hos de patienter, der er i antihormonbehandling. Her mindsker statinerne risikoen for at dø af prostatakræft med ca. 36 pct.

Undersøgelsen viser også, at behandlingen med statiner mindsker prostatakræftpatienters risiko for at dø af andre årsager end prostatakræft med omkring 20 pct. – måske mere forventeligt, da statiner jo anvendes som et værn mod livstruende hjerte-kar-sygdomme.

Ifølge undersøgelsen afhænger statinernes livsforlængende effekt ikke af, om den kolesteroldæmpende behandling er påbegyndt før eller efter diagnosetidspunktet for prostatakræft. Statinernes livsforlængende effekt afhænger heller ikke af doseringen, – som jo reguleres individuelt ud fra målte kolesteroltal.

Perspektivering

En statistisk undersøgelse af dette forhold giver naturligvis ikke svar på, hvorfor behandling med statiner mindsker risikoen for at dø af prostatakræft.

Undersøgelsens resultater stemmer imidlertid godt overens med, at det ved tidligere undersøgelser er påvist, at statiner – ud over den kolesteroldæmpende virkning – hæmmer kræftcellers vækst. Da kolesterol også har vist sig at fremme kræftcellers vækst, kan denne vækst tilsyneladende modvirkes af behandlingen med statiner.

Forskere bag den nye undersøgelse påpeger, at vi fortsat mangler viden om bivirkningerne ved en mulig anvendelse af statiner som egentlig prostatakræftmedicin. Indtil da er der som prostatakræftpatient næppe grund til at modsætte sig en lægelig anvist dosis kolesterolsænkende statiner.

Kilder:

Nyhedsbrev fra Kræftens Bekæmpelse 21. august 2017.

Larsen S.B. et al.: Postdiagnosis statin use and mortality in Danish patients with prostate cancer. Journal of Clinical Oncology, 2017.